Błędy w raporcie kredytowym

17 lutego 2021
Category: Kasy Pożyczkowe

Kwestionowanie błędów w raportach kredytowych

Zgodnie z ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej zarówno agencja sporządzająca sprawozdania kredytowe, jak i dostawca informacji (to znaczy osoba, firma lub organizacja, która przekazuje informacje o Tobie agencji informacji kredytowej) są odpowiedzialni za poprawienie niedokładnych lub niekompletnych informacji w Twoim raporcie. Aby skorzystać ze wszystkich swoich praw wynikających z tego prawa federalnego, skontaktuj się z agencją sporządzającą sprawozdania kredytowe i dostawcą informacji.

Zestaw narzędzi do kwestionowania błędów w raportach kredytowych dla konsumentów

Ten zestaw narzędzi zawiera serię pytań i odpowiedzi, które pomogą Ci zrozumieć, jakie informacje są zawarte w Twoim pliku kredytowym i jakie masz prawa na mocy prawa federalnego dotyczące błędów w ich raportach.

Jakie informacje są zawarte w moim pliku kredytowym?Twój plik kredytowy może nie odzwierciedlać wszystkich kont kredytowych. Chociaż większość krajowych domów towarowych i rachunków bankowych uniwersalnych kart kredytowych będzie uwzględnionych w Twoim pliku, nie wszyscy wierzyciele dostarczają informacje do agencji sporządzających sprawozdania kredytowe: niektórzy lokalni sprzedawcy detaliczni, spółdzielcze kasy pożyczkowe, firmy zajmujące się podróżami, rozrywką i kartami benzynowymi należą do wierzycieli, którzy może nie.

Jeśli negatywne informacje w Twoim zgłoszeniu są prawdziwe, tylko upływ czasu może zapewnić ich usunięcie. Agencja informacji kredytowej może zgłaszać najdokładniejsze negatywne informacje przez siedem lat, a informacje o upadłości przez 10 lat. Informacje o nieopłaconym orzeczeniu przeciwko tobie można zgłaszać przez siedem lat lub do upływu terminu przedawnienia, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Nie ma ograniczeń czasowych na zgłaszanie: informacji o wyrokach skazujących; informacje zgłoszone w odpowiedzi na Twoje podanie o pracę, która kosztuje ponad 75 000 USD rocznie; oraz informacje zgłoszone, ponieważ złożyłeś wniosek o kredyt lub ubezpieczenie na życie o wartości ponad 150 000 USD. Istnieje standardowa metoda obliczania siedmioletniego okresu sprawozdawczego. Generalnie okres ten biegnie od dnia, w którym miało miejsce wydarzenie.

Jak mogę poprawić błędy znalezione w moim raporcie kredytowym?Jeśli znajdziesz błędy w swoim raporcie kredytowym, możesz zakwestionować informacje i zażądać ich usunięcia lub poprawienia.

Krok pierwszy: skontaktuj się z agencją sporządzającą sprawozdania kredytowePoinformuj pisemnie agencję informacji kredytowej, jakie informacje uważasz za niedokładne. Dołącz kopie (NIE oryginały) dokumentów potwierdzających Twoje stanowisko. Oprócz podania pełnego imienia i nazwiska oraz adresu, pismo powinno wyraźnie określać każdą pozycję w zgłoszeniu, z którym się sprzeciwiasz, przedstawiać fakty, wyjaśniać, dlaczego kwestionujesz informacje, oraz żądać ich usunięcia lub poprawienia. Możesz załączyć kopię swojego raportu z zakreślonymi przedmiotami. Skorzystaj z przykładowego listu (otwiera nowe okno) dostarczonego przez Federalną Komisję Handlu lub dostępnego w agencji informacji kredytowej. Wyślij swój list listem poleconym z „żądaniem potwierdzenia odbioru, abyś mógł udokumentować, co otrzymała agencja informacji kredytowej. Zachowaj kopie pisma w sprawie sporu i załączników.

Agencje sporządzające sprawozdania kredytowe muszą zbadać przedmiotowe elementy – zwykle w ciągu 30 dni – chyba że uznają Twój spór za niepoważny lub nieistotny. Muszą również przekazać wszystkie istotne dane, które podasz o nieścisłości, organizacji, która dostarczyła informacje. Gdy dostawca informacji otrzyma zawiadomienie o sporze od agencji informacji kredytowej, musi zbadać, przejrzeć odpowiednie informacje i przekazać wyniki agencji informacji kredytowej. Jeśli dostawca informacji stwierdzi, że kwestionowane informacje są niedokładne, musi powiadomić wszystkie trzy ogólnokrajowe agencje informacji kredytowej, aby mogły poprawić informacje w Twoim pliku.

Po zakończeniu dochodzenia agencja informacji kredytowej musi przekazać wyniki na piśmie oraz bezpłatną kopię raportu, jeśli spór doprowadzi do zmiany. Ten bezpłatny raport nie jest wliczany do bezpłatnego raportu rocznego (otwiera nowe okno). Jeśli pozycja zostanie zmieniona lub usunięta, agencja informacji kredytowej nie może ponownie umieścić kwestionowanych informacji w Twoim pliku, chyba że dostawca informacji potwierdzi, że są one dokładne i kompletne. Agencja informacji kredytowej musi również przesłać pisemne powiadomienie zawierające nazwę, adres i numer telefonu dostawcy informacji.

Jeśli o to poprosisz, agencja informacji kredytowej musi wysłać zawiadomienia o wszelkich korektach do każdego, kto otrzymał Twój raport w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Możesz poprosić o wysłanie poprawionej kopii raportu do każdego, kto otrzymał kopię w ciągu ostatnich dwóch lat w celach związanych z zatrudnieniem.

Krok drugi: Skontaktuj się z wierzycielemPoinformuj wierzyciela lub innego dostawcę informacji na piśmie, że kwestionujesz przedmiot. Pamiętaj, aby dołączyć kopie (NIE oryginały) dokumentów potwierdzających Twoje stanowisko. Wielu dostawców określa adres w przypadku sporów. Jeśli dostawca zgłasza przedmiot do agencji informacji kredytowej, musi dołączyć zawiadomienie o sporze. A jeśli masz rację – to znaczy jeśli okaże się, że informacje są niedokładne – dostawca informacji może nie zgłosić ich ponownie.

Co się stanie, jeśli dochodzenie nie rozwiąże mojego sporu?Jeśli dochodzenie nie rozwiąże sporu z firmą sporządzającą raporty kredytowe, możesz poprosić o dołączenie do akt sprawy krótkiego opisu sporu i dołączenie go lub podsumowanie w przyszłych raportach. Możesz również poprosić agencję sporządzającą sprawozdania kredytowe o dostarczenie wyciągu każdemu, kto otrzymał kopię Twojego raportu w niedawnej przeszłości, ale może być konieczne uiszczenie opłaty za tę usługę. Ponadto w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia istnieje możliwość złożenia reklamacji do Biura Ochrony Konsumentów (otwiera nowe okno).

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy