Co się dzieje, gdy nie spłacasz kredytów studenckich?

17 lutego 2021

Kredytobiorca potrzebujący pomocy.

Czasami życie może być trudne i przytłaczające. Ludzie tracą pracę, chorują, ponoszą poważne nieplanowane wydatki. A kiedy tak się dzieje, pożyczki studenckie są często zaległe jako pierwsze.

Niefortunna rzeczywistość jest taka, że ​​niespłacanie kredytów studenckich może być zaskakująco łatwe. Zwłaszcza w przypadku prywatnych pożyczek studenckich, brak kilku płatności może spowodować, że konto stanie się niewypłacalne. Może to mieć bardzo poważne konsekwencje dla pożyczkobiorcy. Z definicji „niewywiązanie się z płatności oznacza, że ​​umowa pożyczki została zerwana, a pełne saldo pożyczki zostało uznane za wymagalne natychmiast (ten konkretny element zwłoki nazywany jest „przyspieszeniem).

Oto, co może się dalej wydarzyć.

Uszkodzenie kredytu

Oprócz sprawdzania bodźców, oto, ile można uzyskać z pakietu bodźców do domu

Aktualizacja bodźców: Pojawiają się szczegóły oferty Białego Domu, pakiet stymulacyjny o wartości 1,6 biliona dolarów z czekami o wartości 1200 USD, zasiłkami dla bezrobotnych 400 USD, pomocą stanową / lokalną w wysokości 250 miliardów USDW tych stanach nadal wypłacane są dodatkowe 300 $ tygodniowych świadczeń z tytułu bezrobociaNegatywna ocena na Twoim raporcie kredytowym jest jedną z głównych, natychmiastowych konsekwencji niespłacenia kredytu studenckiego. Opóźnienia w płatnościach prowadzące do niewykonania zobowiązania będą zgłaszane głównym biurom kredytowym, a także samo naruszenie, wraz z informacją, że pożyczka może znajdować się w windykacji lub zostać przeniesiona do innego podmiotu.

To może z dnia na dzień obniżyć Twoją zdolność kredytową. Negatywne raporty trwają, podczas gdy kredyt studencki pozostaje niespłacony, pozostawiając długi ślad zniszczenia w historii kredytowej. Negatywne raporty kredytowe mogą utrudnić wynajęcie mieszkania lub uzyskanie zgody na kredyt hipoteczny. Uzyskanie kredytu samochodowego lub jakiejkolwiek linii kredytowej również może być problematyczne. Niektórzy pracodawcy, szczególnie w sektorze finansowym, przeprowadzają kontrole przeszłości i mogą zażądać kopii raportu kredytowego, co może zagrozić Twoim perspektywom.

Kary finansowe

Inną poważną konsekwencją niespłacenia kredytu studenckiego jest kara finansowa – zwana „opłatami za pobór – którą można oszacować na podstawie salda pożyczki będącej podstawą spłaty w wyniku niespłacenia. W szczególności w przypadku federalnych pożyczek studenckich prawo federalne pozwala na nałożenie ogromnych opłat za windykację i nałożenie kar na niespłacone salda pożyczek. Sądy federalne utrzymały w mocy kary i opłaty za pobór w wysokości do 25% łącznego salda kapitału i odsetek za niespłacone federalne pożyczki studenckie.

W przypadku prywatnych pożyczek studenckich sytuacja jest nieco bardziej zmienna. Jeśli umowa o pożyczkę dla studentów prywatnych przewiduje kary i opłaty za windykację, a opłaty te są rozsądne w rozumieniu prawa stanowego, wówczas mogą zostać naliczone opłaty za windykację również w przypadku pożyczek prywatnych. Ale nie zawsze tak jest.

Przenieś do kolekcji

Gdy pożyczka studencka staje się niespłacona, jest zwykle usuwana z firmy obsługującej pożyczkę, która obsługiwała konto, gdy był on w dobrej kondycji. Konto można następnie złożyć u zewnętrznego windykatora należności.

Te agencje windykacyjne mogą być dość agresywne w ściganiu pożyczkobiorców, którzy nie wywiązują się ze spłaty, a czasami naruszają prawo. Oprócz standardowych pism z pogróżkami, windykatorzy czasami nadmiernie dzwonią do ludzi, błędnie przedstawiają charakter długu lub prawa pożyczkobiorcy i mogą kontaktować się z osobami, które nie mają nic wspólnego z pożyczkami studenckimi będącymi podstawą pożyczek.

Zgodnie z prawem federalnym (a także w wielu przypadkach stanowym) niektóre z tych praktyk są nielegalne. Komornicy nie mogą angażować się w praktyki, które są nieuczciwe, zwodnicze lub obraźliwe.

Spór

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji niespłacenia kredytu studenckiego jest możliwość wniesienia pozwu.

Federalni pożyczkodawcy, w tym Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych, rzadko pozywają pożyczkobiorców, którzy nie wywiązali się ze spłaty, ponieważ rząd ma do dyspozycji tak wiele potężnych narzędzi windykacyjnych, które nie wymagają pojawienia się w sądzie.

Jednak prywatni pożyczkodawcy często pozywają pożyczkobiorców przed sądem stanowym, ponieważ uzyskanie orzeczenia jest często jedynym sposobem, w jaki mogą zająć się majątkiem lub dochodem kredytobiorcy. To, co może zrobić pożyczkodawca studencki, zależy w dużej mierze od prawa stanowego.

Wypłata wynagrodzenia

Jeśli niewywiązanie się ze spłaty kredytu studenckiego nie zostanie ostatecznie rozwiązane, pożyczkobiorca może ostatecznie zostać objęty zajęciem wynagrodzenia z tytułu federalnych pożyczek studenckich. Federalni pożyczkodawcy i rząd mogą zająć pensje „administracyjnie. Oznacza to, że nie muszą przechodzić przez system sądowy ani uzyskiwać orzeczenia, aby odebrać część wynagrodzenia pożyczkobiorcy. Wszystko, co muszą zrobić, to znaleźć miejsce pracy i powiadomić Cię, że będą ozdobą, wraz z możliwością zakwestionowania proponowanego zajęcia.

Prywatni pożyczkodawcy studenci na ogół nie mają takich samych uprawnień. Najpierw muszą przejść przez system sądowy – muszą pozwać pożyczkobiorcę i uzyskać wyrok. Dopiero wtedy mogą potencjalnie walczyć o zarobki pożyczkobiorcy – a ich uprawnienia (lub ich brak) określa prawo stanowe.

Zwrot podatku

Jednym z najpotężniejszych narzędzi, które rząd federalny ma do ścigania pożyczkobiorców federalnych pożyczek studenckich, jest możliwość przechwytywania federalnych zwrotów podatków. Odbywa się to za pośrednictwem programu zwanego Treasury Offset Program, który umożliwia IRS przejęcie federalnego zwrotu podatku i zastosowanie go do zadłużenia z tytułu federalnego kredytu studenckiego.

Może to być szczególnie destrukcyjne dla kredytobiorców o niższych dochodach, którzy mogą potrzebować zwrotu podatku, aby pokryć rutynowe wydatki na życie. Może to być również problematyczne dla małżeństw, które wspólnie rozliczają się z podatkami; małżonkowie mogą ubiegać się o zwrot całego wspólnego podatku, chociaż w niektórych przypadkach małżonek, na który zajęcie negatywnie wpłynęło, może odwołać się, wnosząc coś, co nazywa się „roszczeniem pokrzywdzonego małżonka.

Na szczęście prywatni pożyczkodawcy studenccy z reguły nie mogą odebrać federalnego zwrotu podatku.

Zabezpieczenie społeczne

Program kompensaty skarbowej to nie tylko zwrot podatku federalnego. W niektórych przypadkach program pozwala również rządowi federalnemu na przejęcie części płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego. Może to mieć druzgocący wpływ na starszych kredytobiorców, którzy często mają stały dochód.

Podobnie jak w przypadku administracyjnego potrącenia do wynagrodzenia, pożyczkobiorcy mają prawo do powiadomienia i możliwości zakwestionowania potrącenia z ubezpieczenia społecznego, zanim to nastąpi. Zgodnie z większością przepisów stanowych prywatni pożyczkodawcy kredytów studenckich nie mogą dochodzić świadczeń z ubezpieczenia społecznego danej osoby przed sądami stanowymi.

Podsumowanie

Niespłacanie pożyczek studenckich może mieć bardzo poważne i trwałe konsekwencje, zrujnując życie danej osoby. Ale dobrą wiadomością jest to, że pożyczkobiorcy mogą mieć opcje wyjścia ze spłaty.

W przypadku federalnych pożyczek studenckich dostępne są programy ustawowe (takie jak rehabilitacja lub konsolidacja), które mogą pozwolić pożyczkobiorcom na wyleczenie ich niespłaconych pożyczek, przywrócenie ich pożyczki do dobrej kondycji i rozpoczęcie naprawy kredytu.

Czasami trudniej jest rozwiązać prywatne pożyczki studenckie. Jednak w niektórych przypadkach pożyczkobiorcy mogą dysponować skutecznymi środkami ochrony przed ściągnięciem należności, które mogą pomóc im uniknąć wszelkich wynikających z tego decyzji. Inni kredytobiorcy mogą być w stanie wynegocjować ugodę, co spowoduje znaczne zmniejszenie ich salda.

Najważniejsze jest to, że tak źle, jak domyślnie, w wielu przypadkach można to naprawić. Jeśli staniesz w obliczu niewypłacalności, teraz może być dobry moment, aby porozmawiać z profesjonalistą i dowiedzieć się, jakie są Twoje prawa i opcje.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy