Depozyty bankowe

Depozyty bankowe
16 października 2020

Co to są depozyty bankowe?

Depozyty bankowe to pieniądze złożone na przechowanie w instytucjach bankowych. Te depozyty są dokonywane na kontach depozytowych, takich jak rachunki oszczędnościowe, rachunki czekowe i rachunki rynku pieniężnego. Posiadacz rachunku ma prawo do wypłaty zdeponowanych środków, zgodnie z warunkami umowy rachunku.

Konto oszczędnościowe

Jak działają wpłaty bankowe

Sam depozyt jest zobowiązaniem zaciągniętym przez bank wobec deponenta. Depozyty bankowe odnoszą się do tego zobowiązania, a nie do faktycznych środków, które zostały zdeponowane. Kiedy ktoś otwiera rachunek bankowy i dokonuje wpłaty gotówkowej, zrzeka się tytułu prawnego do gotówki, która staje się aktywem banku. Z kolei konto to zobowiązanie wobec banku.

Kluczowe wnioski

  • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe akceptują depozyty bankowe.
  • Większość depozytów bankowych jest ubezpieczona przez FDIC do 250 000 USD.
  • Depozyty bankowe są traktowane jako depozyty płatne na żądanie (bank jest zobowiązany do zwrotu środków na żądanie) lub depozyty terminowe (banki proszą o określone ramy czasowe dostępu do środków).

Rodzaje lokat bankowych

Rachunek bieżący / Rachunek wpłaty na żądanie

Rachunek bieżący, zwany również rachunkiem depozytu na żądanie, jest podstawowym rachunkiem czekowym. Konsumenci deponują pieniądze, a zdeponowane pieniądze mogą być wypłacane na żądanie zgodnie z życzeniem właściciela konta. Konta te często pozwalają posiadaczowi konta na wypłatę środków za pomocą kart bankowych, czeków lub czeków z wypłatami w sklepie. W niektórych przypadkach banki pobierają miesięczne opłaty za rachunki bieżące, ale mogą odstąpić od tej opłaty, jeśli posiadacz rachunku spełnia inne wymagania, takie jak założenie bezpośredniej wpłaty lub wykonanie określonej liczby miesięcznych przelewów na konto oszczędnościowe.

Istnieje kilka różnych typów rachunków depozytowych, w tym rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, rachunki depozytowe na żądanie, rachunki rynku pieniężnego i certyfikaty depozytowe (CD).

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe oferują posiadaczom rachunków odsetki od ich depozytów. Jednak w niektórych przypadkach posiadacze kont mogą ponosić miesięczną opłatę, jeśli nie utrzymają ustalonego salda lub określonej liczby depozytów. Chociaż konta oszczędnościowe nie są powiązane z czekami papierowymi lub kartami, takimi jak rachunki bieżące, posiadacze kont mają stosunkowo łatwy dostęp do ich funduszy.

W przeciwieństwie do tego rachunek rynku pieniężnego oferuje nieco wyższe stopy procentowe niż konto oszczędnościowe, ale posiadacze kont napotykają większe ograniczenia liczby czeków lub przelewów, które mogą wykonać z rachunków rynku pieniężnego.

Zadzwoń do kont depozytowych

Instytucje finansowe nazywają te rachunki oprocentowanymi rachunkami czekowymi, kontami czekowymi Plus lub kontami Advantage. Konta te łączą cechy rachunków czekowych i oszczędnościowych, umożliwiając konsumentom łatwy dostęp do swoich pieniędzy, ale także zarabianie odsetek od depozytów.

Certyfikaty lokat / rachunków lokat terminowych

Podobnie jak konto oszczędnościowe, konto lokaty terminowej jest narzędziem inwestycyjnym dla konsumentów. Rachunki lokat terminowych, zwane również certyfikatami depozytowymi (CD), zwykle oferują wyższą stopę zwrotu niż tradycyjne konta oszczędnościowe, ale pieniądze muszą pozostać na koncie przez określony czas. W innych krajach rachunki lokat terminowych mają alternatywne nazwy, takie jak depozyty terminowe, rachunki terminowe i obligacje oszczędnościowe.

Uwagi specjalne

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) zapewnia ubezpieczenie depozytów, które gwarantuje depozyty banków członkowskich w wysokości co najmniej 250 000 USD na deponenta na bank.

Banki członkowskie są zobowiązane do umieszczania widocznych publicznie znaków, w których stwierdza się, że „depozyty są zabezpieczone pełną wiarą i kredytem rządu Stanów Zjednoczonych”.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy