03.07.2019
Budżet na 2019 rok a mianowicie komisja finansów przyjęła projekt

Sejmowa komisja zasobów przyjęła projekt budżetu w 2019 rok i wprowadziła 32 poprawki z 442 zgłoszonych. Debatowała w tejże sprawie blisko pięć dni. Komisja opowiedziała się m. in. za zwiększeniem kosztów policję i służbę więzienną.

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński powiedział, że obrane zmiany to generalnie poprawki techniczne. – Przesunięcia między poszczególnymi pozycjami budżetu. Podstawowe poprawki dotyczą zwiększenia wynagrodzeń na policję i służbę więzienną, zgodnie z wypracowanymi porozumieniami ze związkami z tych służb – mówił. Na policję przeznaczono dodatkowe 339 mln zł, natomiast 64 mln zł na służbę więzienną.

Odrzucone poprawki otrzymały negatywne marki ministerstwa finansów:

Ów kredyty zakładały znaczące zwiększenie profitów budżetu państwa i wówczas było źródłem finansowania tych proponowanych wydatków. Od czasu przedłożenia rządowego wskaźniki makroekonomiczne, które były podstawą wyliczania tych dochodów się nie zmieniły, w związku z tym nie widzieliśmy podstaw, by zwiększać znamiennie te dochody.

Wiceminister Robaczyński wytłumaczył, że w sumie przewidywały one zwiększenie o ok. 13 mld zł dochodów z VAT i ok. 4 mld zł dochodów z ceł. – Nie ma podstaw, aby takie dochody teraz planować – zaznaczył.

Poprawka opozycji

Jedyna poprawka opozycji została przyjęta w głosowaniu, zanim resort finansów zdążył przedstawić o niej swoją opinię. Przewiduje ona zwiększenie o 560 mln zł dochodów z VAT wraz z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

– To wydaje się być prawo posłów, aby przeróbki zgłaszać i przegłosowywać. Zastanowimy się nad tym, według przeanalizowaniu wszystkich przyjętych korekt – powiedział wiceminister.

Mniej środków na RPO i PIP?

Dyskusję wzbudziły poprawki Łukasza Schreibera wraz z PiS, które zmierzają m. in. do zmniejszenia budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedstawiciele opozycji stwierdzili, że będą one proponowane z takowym rozmachem, iż budżet RPO na ich skutek zostanie niższy o 4 mln zł w porównaniu spośród 2018 rokiem. Działalność rzecznika musiałaby zostać przez wówczas ograniczona.

Krystyna Skowrońska (PO) zwróciła uwagę, iż zwiększył się przecież zakres obowiązków RPO m. in. dotyczący tzw. skargi nadzwyczajnej. Zaznaczyła, że do RPO trafiło już 2, 5 tys. wniosków w tej sprawie.

Dodała, hdy mniej pieniędzy – aż o 20 mln zł – miałoby trafić do odwiedzenia Państwowej Inspekcji Pracy. Do niej zdaniem PIP i regionalne izby obrachunkowe mają najniższe wynagrodzenia spośród służb jak i również inspekcji. – A o 100 mln zł IPN-owi zwiększacie pieniądze względem roku kalendarzowego 2015, aby dało się wyruszać za granicę, o czymże pisze ostatnio prasa – zwróciła uwagę.

Schreiber tłumaczył, że jego poprawki ograniczają wydatki na administrację. – Ale nie wydaje się bynajmniej tak, że wówczas jest ograniczenie wydatków tylko w przypadku RPO – powiedział. Dodał, że o kilka milionów zmniejszają się wydatki Kancelarii Sejmu, Biurze prawnym Senatu, SN, czy NSA. Dzięki temu wzrosnąć mają wynagrodzenia w przypadku funkcjonariuszy służby więziennej. Według Łukasza Schreibera po zmianach budżet RPO będzie nadal racjonalny. Dodał, że poprawki opozycji dot. IPN zmniejszają budżet tej instytucji o 178 mln zł, czyli na temat około 50 proc.

Wiceminister Robaczyński dodał, hdy średnie wynagrodzenie w PIP wynosi ok. 7, sześć tys. zł, co w zależności od z innymi inspekcjami jest zasadniczo wyższe. – Państwowa Inspekcja Pracy nie wydaje się służbą najniżej wynagradzaną, powiedziałbym, że jest w średniej, wyższych poziomach tej przeciętnej – powiedział.

Projekt budżetu

Ministerstwo finansów przewiduje w projekcie, że dochody budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 387, 6 mld zł, a wydatki 416, 1 mld zł. Określa to, że deficyt budżetu państwa będzie nie potężniejszy niż 28, 5 mld zł. Deficyt sektora zasobów publicznych (liczony według metodologii UE) wynieść ma 1, 7 proc. PKB.

Przygotowując projekt, resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3, 8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2, trzy proc., przeciętny roczny kasa zapomogowa wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o pięć, 9 proc.

Dalszy harmonogram prac

Zgodnie z przyjętym przez sejmową komisję zasobów harmonogramem prac nad budżetem 12 grudnia miałoby się odbyć drugie czytanie pomysłu budżetu na plenarnym posiedzeniu Sejmu. 13 grudnia, komitet finansów rozpatrywałaby poprawki zgłoszone w drugi czytaniu, a 14 grudnia 2018 r. odbyłoby się trzecie odczytywanie i przyjęcie ustawy budżetowej przez Sejm.

21 grudnia ustawa trafiłaby do Senatu, który miałby czas do 10 stycznia 2019 roku na zajęcie miejsca. 15 stycznia 2019 roku kalendarzowego komisja finansów rozpatrywałaby przeróbki Senatu, a w dobach 16-18 stycznia 2019 roku kalendarzowego nastąpiłoby rozpatrzenie poprawek Senatu na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

22 stycznia 2019 roku ustawa budżetowa zostałaby przedłożona prezydentowi do podpisu. Prezydent, w myśl konstytucji, będzie miał 7 dni na podpisanie ustawy.

Parlament ma 4 miesiące na przedłożenie budżetu prezydentowi, licząc od czasu przekazania pomysłu przez rząd. Jeśli owego nie zrobi, prezydent dzierży prawo go rozwiązać.