17.07.2019
Do kiedy składać PIT-11. Wiadomość o dochodach do 31 stycznia

Do 31 stycznia 2019 r. szefowi mają czas na wysłanie drogą elektroniczną do urzędów skarbowych informacji PIT-11 zbytnio 2018 rok. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą bezwzględne kary. By firmy uniknęły najczęstszych błędów, popełnianych obok dopełnianiu obowiązków podatkowych, muszą zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii.

PIT-11 to informacja o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne jak i również zdrowotne.

Każdy chlebodawca musi pamiętać, że deklarację PIT-11 należy przygotować przy trzech egzemplarzach. Pierwszy zarządzany jest do urzędu skarbowego (wyznacza się go wedle miejsca zamieszkania pracownika). PIT-11 powinien również trafić po ręce samego pracownika, natomiast także pozostać w firmie – ta kopia jest elementem dokumentacji kadrowo-księgowej.

Nowy termin na wysłanie PIT-11

Bardzo ważną zmianą jest tymże roku czas na zapewnianie dokumentów do urzędu skarbowego. Należy je bowiem wysłać do 31 stycznia, innymi słowy o miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach.

Jak wynika z wiadomości firmy e-file, wielu przedsiębiorców pozostawia dopełnienie tego obowiązku na ostatni moment. "Według badania przeprowadzonego w grudniu 2018 prawie połowa (48 proc. ) małych przedsiębiorstw zatrudniających do dziewięciu pracowników deklarowała, że może odrzucić zdążyć z dostarczeniem dokumentów" - czytamy.

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku i nie zaakceptować dostarczy pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, narusza prawo i może pozostawać ukarany karą grzywny po wysokości do 180 stawek dziennych. W 2018 roku stawka dzienna wynosi od 75 do 30 tys. zł. Oznacza to, hdy maksymalna kara może wynieść nawet ponad pięć ilionów złotych.

PIT-11 - błędy w danych pracownika

Wypełniając PIT-11, pracodawcy powinni zwracać uwagę, by wszystkie dane pracownika zostały podane poprawnie. Trzeba dokładnie zweryfikować, który to numer (PESEL czy NIP) obowiązuje danego pracownika. Prośba nieprawidłowego identyfikatora podatkowego spowoduje bowiem odrzucenie deklaracji wypełnianej on-line.

Nietrudno pomylić się również na etapie podawania miejsca zamieszkania pracownika - trzeba skupić uwagę, lub nie jest ono różne niż miejsce zameldowania, bowiem mogło się zmienić podczas roku.

"Jeżeli pracobiorca przeprowadził się, to dane dotyczące miejsca zamieszkania muszą wynikać z oświadczenia podwładnego i być aktualne na ostatni dzień roku (przy rozliczeniu PIT-11 za rok 2018 będzie to 31 grudnia 2018). Na podstawie adresu zamieszkania pracownika oznacza się właściwy dla niego urząd skarbowy, dlatego dobra informacja jest w tymże przypadku szczególnie ważna" - informuje firma.

Małe firmy dostarczają PIT-11 do odwiedzenia urzędu tylko elektronicznie

Ważną odmianą dla pracodawców zatrudniający do odwiedzenia pięciu osób jest przymus wysłania dokumentów do urzędu tylko drogą elektroniczną. Jeszcze w 2018 roku wolno to było robić przy formie papierowej.

– Z badania, które przeprowadziliśmy, wynika, że ponad połowa małych firm nie odczuwa się gotowa, by zaokrąglić tego obowiązku. To gwoli nich zupełna nowość – zauważa Artur Kaczmarek wraz z firmy e-file.

PIT-11 trafia do pracownika. Dwa sposoby dostarczenia

Do urzędu skarbowego rozliczenie trzeba wysłać do odwiedzenia końca stycznia, natomiast do odwiedzenia 28 lutego 2018 r. PIT-11 powinien otrzymać każdy pracownik, w formie pisanej lub - jeśli wyrazi zgodę – w elektronicznej.

Za niedostarczenie pracownikowi PIT-11 w terminie pracodawcy również grożą kary.