Jak kupować fundusze inwestycyjne online

17 lutego 2021
Category: Które Możesz

Dawno, dawno temu, w epoce analogowej, inwestorzy mogli kupować i sprzedawać fundusze inwestycyjne wyłącznie za pośrednictwem specjalistów finansowych: brokerów, zarządzających pieniędzmi i planistów finansowych. Ale internetowe platformy inwestycyjne uczyniły z nas wszystkich traderów, a dziś każdy, kto ma komputer, tablet, a nawet smartfon, może kupować fundusze inwestycyjne. Wszystko, co musisz zrobić, to wiedzieć, gdzie je kupić, jaki rodzaj funduszu chcesz i jakie opłaty, prowizje od sprzedaży i wydatki możesz napotkać.

Oczywiście, jeśli masz konto zorientowane na emeryturę, takie jak plan 401 (k) lub samodzielna IRA, opiekun konta lub administrator planu prawdopodobnie zezwala na bezpośredni handel funduszami wspólnego inwestowania za pośrednictwem swojej strony internetowej (choć z 401 (k)) s, jesteś ograniczony do tych, które są specjalnie oferowane w ramach planu i zwykle do określonej liczby transakcji, które możesz wykonać w ciągu roku lub kwartału). Na potrzeby tego artykułu założymy, że chcesz dokonać zakupu samodzielnie, na zwykły rachunek podlegający opodatkowaniu lub rachunek z odroczonym podatkiem.

Gdzie kupić fundusze inwestycyjne online

Chociaż istnieje niezliczona liczba różnych witryn inwestycyjnych i platform transakcyjnych, istnieją trzy podstawowe sposoby kupowania funduszy inwestycyjnych online.

Firmy inwestycyjneNajbardziej oczywistą opcją jest kupowanie funduszy inwestycyjnych bezpośrednio przez firmy inwestycyjne, które je oferują i zarządzają nimi. Towarzystwa inwestycyjne obejmują zarówno gigantów notowanych na giełdzie, jak T. Rowe Price, jak i prywatne butiki, takie jak American Century czy Dodge & Cox. Każda firma oferuje co najmniej kilka różnych funduszy, od pasywnych funduszy indeksowych, przez aktywnie zarządzane fundusze akcji, po fundusze obligacji o wysokim dochodzie, zaprojektowane z myślą o różnych inwestorach i różnych celach inwestycyjnych.

Jedna kluczowa zaleta kupowania bezpośrednio od towarzystw funduszy inwestycyjnych: brak prowizji od sprzedaży lub opłat maklerskich. Więcej pieniędzy z inwestycji trafia do funduszu i jest uprawnione do pracy dla Ciebie. Kluczowa wada: Twoje możliwości inwestycyjne są ograniczone do rodziny funduszy tej firmy.

Firmy inwestycyjno-finansowe-usługoweJeśli nie chcesz ograniczać się do jednej rodziny funduszy, niektóre firmy inwestycyjne umożliwiają korzystanie z własnego konta w celu kupowania i sprzedawania funduszy inwestycyjnych i funduszy typu ETF, oferowanych przez inne firmy. Vanguard Group i Fidelity Investments to dwie najbardziej znane osoby zarządzające funduszami powierniczymi, które przekształciły się w pełnoprawne firmy świadczące usługi finansowe, zwiększając swoje własne fundusze produktami konkurencji. Haczyk: te firmy naturalnie chcą przepchnąć swoje własne fundusze, więc możesz ponieść dodatkowe opłaty transakcyjne lub zapłacić prowizję, jeśli wyjdziesz „poza rodzinę.

Domy maklerskieJeszcze inną opcją jest otwarcie konta internetowego w biurze maklerskim. Prawdopodobnie będzie to najdroższy kurs: zazwyczaj tego typu konta pobierają opłatę transakcyjną / prowizję za każdą transakcję, a także mogą pobierać inne opłaty za założenie lub utrzymanie konta. Zapewnią jednak największy wachlarz funduszy inwestycyjnych do wyboru.

Znalezienie konta z relatywnie niskimi opłatami jest dość proste, zwłaszcza jeśli przeczesujesz szeregi domów maklerskich. Do najgorętszych (i najtańszych) należą wyłącznie firmy internetowe, takie jak E * TRADE i Betterment. Przy niewielkich kosztach ogólnych iw dużej mierze zautomatyzowanych usługach ich koszty operacyjne są znacznie zmniejszone, co widać w opłatach dla konsumentów.

Ale nie licz na brokerów. Odnotowując sukces e-brokerów, zwłaszcza wśród trzydziestokilkuletnich inwestorów, wielu starych graczy, takich jak TD Ameritrade, Charles Schwab i Merrill Lynch (za pośrednictwem Merrill Edge), uruchomiło własne platformy cyfrowe. I często opłaty i minimalne stawki są uchylane lub obniżane w przypadku klientów, którzy prowadzą konta online, unikają wyciągów papierowych i usług doradczych. (Oczywiście posiadanie człowieka, z którym można porozmawiać, może być atrakcyjną cechą brokera oferującego pełen zakres usług).

Założenie konta internetowego funduszu powierniczego

Kiedy już zdecydujesz się na instytucję finansową i platformę handlową dla swojego konta, musisz założyć to konto – co oczywiście możesz zrobić online. Większość firm sprawia, że ​​jest to całkiem proste – wystarczy zalogować się do witryny firmy i kliknąć łącze, które zwykle jest oznaczone jako Otwórz konto lub Zaczynajmy lub podobne. Odpowiesz na te same pytania, które są potrzebne do otwarcia dowolnego rachunku maklerskiego: dane osobowe, rodzaj konta (indywidualne lub wspólne, IRA lub podlegające opodatkowaniu itp.).

Konieczne może być również wskazanie, czy chcesz, aby dywidendy funduszu zostały zdeponowane na koncie, czy też automatycznie ponownie zainwestowane w fundusz. Będziesz musiał dostarczyć informacje o koncie bankowym, aby przelać gotówkę na swoją początkową inwestycję – i, jeśli tak wyznaczysz, aby co miesiąc być źródłem zakupu dodatkowych udziałów w funduszach inwestycyjnych. Wiele firm zmniejsza sumę wymaganą do otwarcia konta, jeśli skonfigurujesz jeden z tych automatycznych programów inwestycyjnych.

Złożenie wniosku online trwa zwykle od 10 do 20 minut. Rozpatrzenie wniosku i zasilenie konta trwa zwykle od jednego do trzech dni.

Wykonywanie transakcji wymiany funduszy inwestycyjnych online

Gdy Twoje konto jest aktywne, kupowanie i sprzedawanie funduszy inwestycyjnych jest proste. Chociaż każda witryna jest trochę inna, wszystkie działają zasadniczo w ten sam sposób. Wskaż symbol giełdowy funduszu, który chcesz kupić, oraz kwotę, którą chcesz zainwestować – w przeciwieństwie do akcji, fundusze inwestycyjne wymagają, abyś zainwestował określoną kwotę w dolarach, a nie kupował określoną liczbę udziałów. Ponadto możesz zostać zapytany, jak chcesz obsługiwać wypłaty dywidend (jeśli nie ustawiłeś tego przy składaniu wniosku): albo wykorzystując je do zakupu dodatkowych udziałów funduszu, albo zdeponując je na swoim rachunku inwestycyjnym w formie gotówki.

Po wypełnieniu zlecenia handlu Twoja transakcja pozostaje w toku do czasu obliczenia dziennej wartości akcji funduszu na koniec dnia handlowego. Większość funduszy inwestycyjnych zgłasza swoją wartość aktywów netto (NAV) do godziny 18:00 czasu wschodniego. Po zgłoszeniu NAV wiesz, ile akcji faktycznie kupiłeś.

„Rozliczenie transakcji zajmuje od jednego do trzech dni roboczych, co oznacza, że ​​oficjalna transakcja finansowa nie jest zakończona od razu. SEC wymaga, aby termin ten nie przekraczał dwóch dni roboczych. Firmy inwestycyjne i witryny brokerskie publikują informacje na temat ram czasowych dla transakcji w ramach funduszy wspólnego inwestowania.

Wybór funduszu powierniczego online

Po opanowaniu mechaniki zaczyna się prawdziwa praca: podjęcie decyzji, jaki rodzaj funduszu inwestycyjnego najlepiej odpowiada Twoim potrzebom inwestycyjnym. Po pierwsze, rozważ swoją tolerancję ryzyka. Zazwyczaj inwestycje, które oferują potencjał dużych zysków, takie jak fundusze inwestycyjne o wysokim dochodzie i większość inwestycji w akcje, również wiążą się z większym ryzykiem niż inwestycje oferujące skromniejsze zwroty. Jeśli masz niską tolerancję na ryzyko, unikaj funduszy inwestycyjnych, które inwestują w wysoce niestabilne papiery wartościowe lub stosują agresywne strategie inwestycyjne mające na celu pokonanie rynku.

Następnie określ, co chcesz osiągnąć dzięki tej inwestycji. Jeśli chcesz czegoś, co generuje stały dochód każdego roku, wybierz fundusz inwestycyjny, który wypłaca dywidendy lub fundusz obligacyjny. Jeśli chcesz zminimalizować krótkoterminowe skutki podatkowe swojej inwestycji, wybierz fundusz, który dokonuje bardzo niewielu rocznych wypłat, nie wypłaca dywidend i koncentruje się na długoterminowym wzroście. Jeśli Twoim głównym celem jest szybkie tworzenie bogactwa, nawet jeśli oznacza to zwiększone ryzyko, spójrz na obligacje o wysokim dochodzie lub fundusze akcji.

Jeśli wybierzesz aktywnie zarządzany fundusz, w przeciwieństwie do pasywnie zarządzanego funduszu indeksowanego, zapoznaj się z historią zarządzającego wybranym funduszem. Sukces aktywnie zarządzanych funduszy zależy od doświadczenia, umiejętności i instynktu zarządzającego funduszem, więc historyczne zyski generowane przez inne fundusze, pod jego opieką, dobrze świadczą o jego sprawności.

Wskaźniki wydatków na fundusze powierniczePrzeglądając fundusze inwestycyjne, powinieneś być świadomy rodzajów opłat i wydatków, które prawdopodobnie poniesiesz. W niektórych przypadkach koszty związane z danym funduszem mogą sprawić, że jego zwroty będą znacznie mniej imponujące.

Jedyny koszt ponoszony przez wszystkie fundusze inwestycyjne nazywany jest wskaźnikiem wydatków. Jest to po prostu procent wartości Twojej inwestycji, zwykle od 0,1% do 3%, który fundusz wzajemny pobiera co roku na pokrycie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Aktywnie zarządzane fundusze mają zazwyczaj wyższe wskaźniki kosztów niż ich pasywnie zarządzane odpowiedniki, ponieważ ich zwiększona aktywność handlowa generuje więcej papierkowej roboty i wymaga więcej roboczogodzin.

Jeśli wybrany fundusz ma szczególnie wysoki wskaźnik wydatków, upewnij się, że nie ma tańszego funduszu oferowanego gdzie indziej z tymi samymi celami i podobnym portfelem. Szczególnie w przypadku funduszy indeksowanych szukaj najtańszych: ponieważ są one zaprojektowane tak, aby po prostu inwestować we wszystkie papiery wartościowe danego indeksu, różnica między funduszami śledzącymi ten sam indeks jest niewielka.

Opłaty za sprzedaż funduszy powierniczychOprócz rocznych opłat wiele funduszy inwestycyjnych nakłada opłaty z tytułu sprzedaży, zwane obciążeniami. Obciążenie ustalone przez zarząd funduszu to w zasadzie opłata uiszczana na rzecz brokera, planisty finansowego lub doradcy inwestycyjnego, który sprzedał Ci fundusz (różni się to od prowizji od sprzedaży lub opłaty transakcyjnej, którą samo biuro maklerskie może naliczyć – mylące, wiemy) . Opłaty za obciążenie mogą być pobierane w momencie inwestycji (obciążenie frontendowe) lub w momencie wykupu (obciążenie zaplecza lub odroczona opłata za sprzedaż). Niektóre fundusze są reklamowane jako fundusze bez obciążenia. Należy jednak pamiętać, że nadal mogą pobierać szereg innych opłat, co czyni je równie drogimi.

Uważnie przeczytaj warunki wybranego funduszu, aby sprawdzić, czy pobiera on jakiekolwiek opłaty za umorzenie, zakup lub wymianę od udziałowców, którzy chcą zmienić swoją początkową inwestycję poprzez sprzedaż udziałów, zakup dodatkowych udziałów lub przejście do innego funduszu oferowanego przez tę samą firmę. Wiele funduszy tak się dzieje, zwłaszcza jeśli dokonasz zmiany w ciągu 60 lub 90 dni od pierwszego zakupu.

Inne typowe wydatki obejmują opłaty 12b-1 na pokrycie kosztów marketingu, reklamy i dystrybucji funduszu i jego literatury.

Wiele funduszy oferuje trzy klasy tytułów uczestnictwa, takie jak A, B i C, które wiążą się z różnymi rodzajami wydatków w celu zaspokojenia różnych strategii inwestycyjnych. Na przykład tytuły uczestnictwa klasy A zwykle wiążą się z opłatą za obciążenie początkowe, ale mają niższe wskaźniki kosztów i opłaty 12b-1 niż tytuły B i C, co sprawia, że ​​lepiej nadają się dla kogoś, kto chce dokonać pojedynczej inwestycji i utrzymać ją przez długi czas .

Podsumowanie

Handel funduszami wzajemnymi online jest stosunkowo nową opcją dla inwestorów. Jednak przy wyborze firmy, w którą chcesz zainwestować, kryteria są dość tradycyjne: Jak renomowana jest ta firma? Jakie usługi, udogodnienia i produkty oferują? Jak łatwo jest sobie z nimi poradzić i ich platformą handlową? A jeśli chodzi o wybór funduszu wspólnego inwestowania, podstawowe pytania, które należy zadać – w jaki sposób jego cel pasuje do twoich celów inwestycyjnych, poziom ryzyka, jaki stwarza w stosunku do twojej tolerancji i wysokość opłat – pozostają wieczne.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy