Jaka jest różnica między tytułem a aktem?

17 lutego 2021
Category: Zakupu Domu

Świat nieruchomości jest pełen żargonu charakterystycznego dla branży. Kiedy po raz pierwszy wkroczyłem w świat nieruchomości, mój czas spędziłem na szukaniu w Google terminów lub proszeniu kolegów o dalsze wyjaśnienia. Nie zdziwiło mnie, gdy dowiedziałem się, że często występuje zamieszanie wokół terminów tytuł i czyn.

Te dwa terminy są ze sobą bardzo ściśle powiązane, co powoduje dużą niepewność co do ich definicji, a także różnic między nimi. Zrozumienie tych terminów może pomóc w lepszym poruszaniu się po procesie zakupu domu.

CO TO JEST TYTUŁ?Tytuł jest bardzo ważny w przypadku nieruchomości. Krótko mówiąc, tytuł to termin prawny, który odnosi się do posiadania czegoś. Na przykład stanowisko oznacza, że ​​masz prawo własności do swojej roli i określonego zestawu obowiązków. Możesz również pomyśleć o słowie „uprawniać, w przypadku którego masz własność lub kontrolę nad czymś.

Na rynku nieruchomości to coś jest własnością. Posiadając tytuł do domu, masz prawa, kontrolę własności i odpowiedzialność za ten dom. Tytuły mogą posiadać osoby fizyczne lub dwie lub więcej osób, na przykład w przypadku małżeństwa. Tytuły mogą być również w posiadaniu korporacji, spółek, organizacji i trustów, w przypadku których wszystkie strony miałyby wspólne „prawo własności do własności i odpowiedzialności.

CZYM JEST CZEK?Tytuły są przenoszone aktami. Akt jest faktycznym dokumentem prawnym, który przenosi własność (tytuł) majątku z jednej osoby na drugą. Akt podpisuje osoba sprzedająca lub przekazująca prawo majątkowe, zwana udzielającym. Osoba nabywająca lub przejmująca prawa majątkowe nazywana jest beneficjentem.

Wystarczająco proste, prawda? Ale gdzie jest pomyłka i jak możemy rozróżnić te dwa terminy?

RÓŻNICE

RZECZYWISTY DOKUMENT FIZYCZNY A KONCEPCJA

Akt jest fizycznym dokumentem prawnym, podczas gdy tytuł to nazwa opisująca stan prawny osoby w związku z czymś. Akty są oficjalnymi dokumentami pisemnymi iw większości stanów muszą być zarejestrowane w sądzie lub w biurze asesora. Tytuł nie jest dokumentem w aktach publicznych, ale jest terminem koncepcyjnym.

Krótko mówiąc, akt to coś, co możesz trzymać w dłoni, podczas gdy tytuł to tylko określenie osoby lub osób, które są właścicielami nieruchomości. Sposób, w jaki lubię zapamiętywać różnicę między nimi, opiera się na ich pierwszych literach. Tytuł to termin oznaczający, że masz prawa własności do czegoś, podczas gdy akt jest oficjalnym dokumentem prawnym.

CEL, POWÓDCzyn jest dowodem określonego zdarzenia przeniesienia tytułu własności z jednej osoby na drugą. Tytuł to prawo do używania i modyfikowania nieruchomości według własnego uznania lub do przenoszenia udziałów lub jakiejkolwiek części, które posiadasz, na innych w drodze aktu prawnego.

Akt stanowi prawo właściciela do roszczenia sobie własności. W przeciwieństwie do tytułu, który opisuje, kto jest ostatecznym właścicielem nieruchomości.

PROCESAby lepiej zrozumieć tytuł i akt prawny, przejdźmy przez proces, w którym te dwa warunki będą miały zastosowanie. Podczas procesu zamykania zostanie uporządkowane „wyszukiwanie tytułu. Jest to wyszukiwanie w rejestrach publicznych, które mają wpływ na własność (tytuł) nieruchomości.

Dokumenty publiczne, które będą przeszukiwane, to poprzednie akty, hipoteki, oszacowania nawierzchni, zastawy, testamenty, ugody rozwodowe itp. Po przeprowadzeniu przeszukania, rzecznik prawny ustali i zweryfikuje prawnego właściciela nieruchomości, a także jakie długi są zadłużone. własność. Egzaminator wykorzysta wszystkie wyżej wymienione dane, aby następnie stworzyć tak zwane „streszczenie tytułowe. Abstrakt tytułu służy do określenia, czy nieruchomość ma wyraźny tytuł, co oznacza, że ​​sprzedający ma prawo do przeniesienia własności.

Agent rozliczeniowy przygotuje wówczas wszystkie dokumenty i zaplanuje zamknięcie. Zawarte w tych dokumentach końcowych jest akt. Podczas zamknięcia sprzedający podpisuje akt, przenosząc tytuł i własność nieruchomości. Dodatkowo kupujący podpisze nowy weksel i hipotekę, a stary kredyt zostanie spłacony.

Masz pytania dotyczące rozszyfrowania różnicy między tytułem a aktem? Bankier hipoteczny może Ci pomóc na każdym kroku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy