Jaki jest najlepszy czas na inwestowanie w fundusze powiernicze

Jaki jest najlepszy czas na inwestowanie w fundusze powiernicze
16 października 2020
Category: Konto Bankowe

Zaktualizowano 11 września 2020-09: 51: 19

Nie ma odpowiedniego czasu na inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Inwestycje w fundusze inwestycyjne powinny być dokonywane najwcześniej. Każdy dzień to najlepszy czas na inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Pamiętaj, że musisz inwestować zgodnie ze swoimi celami finansowymi i tolerancją ryzyka. W tym artykule omówiliśmy następujące kwestie:

  1. Co to są fundusze powiernicze?
  2. Kiedy najlepiej inwestować w fundusze powiernicze?
  3. Jaki jest najlepszy sposób inwestowania w fundusze powiernicze?
  4. Jakie czynniki decydują o najlepszym czasie inwestowania w fundusze powiernicze?

1. Co to są fundusze powiernicze?

Fundusze inwestycyjne to profesjonalnie zarządzana inwestycja, która łączy inwestycje kilku osób fizycznych i inwestorów instytucjonalnych o podobnych celach inwestycyjnych. Inwestycja zbiorcza jest inwestowana w zakup aktywów kapitałowych. Specjaliści zarządzający funduszami inwestycyjnymi nazywani są zarządzającymi funduszami. Jest to korzystne dla inwestorów, ponieważ uzyskują przewagę skali, a także zyski przy niższych kosztach. Ponadto fundusze inwestycyjne inwestują w różne instrumenty, a tym samym oferują inwestorom korzyści w postaci dywersyfikacji.

W ciągu ostatniej dekady rosną inwestycje w fundusze inwestycyjne. Indie odchodzą od tradycyjnych opcji inwestycyjnych w kierunku funduszy inwestycyjnych, aby osiągnąć swoje cele finansowe. Jednak niektórzy inwestorzy nie są pewni, kiedy inwestować w fundusze inwestycyjne.

2. Kiedy najlepiej inwestować w fundusze powiernicze?

Fundusze inwestycyjne zyskały ogromną popularność wśród inwestorów dzięki swojej elastyczności. Coraz większa jest akceptacja dla inwestowania w fundusze inwestycyjne ze względu na dostępność kilku kategorii funduszy, które odpowiadają inwestorom we wszystkich profilach ryzyka. Dziś inwestorów nie tylko interesuje odpowiedni fundusz do inwestowania, ale także odpowiedni czas na inwestowanie w fundusze inwestycyjne.

Nie ma przepisów, zgodnie z którymi inwestorzy w państwowych funduszach wzajemnych muszą zarabiać osoby. Nawet studenci mogą inwestować w fundusze inwestycyjne. Nie ma najlepszego czasu na inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Osoby fizyczne mogą dokonywać inwestycji w fundusze inwestycyjne, kiedy chcą. Ale zawsze lepiej jest łapać fundusze po niższej NAV niż po wyższej cenie. Nie tylko zmaksymalizuje Twoje zyski, ale także doprowadzi do wyższej akumulacji bogactwa. Poniżej przedstawiono trzy scenariusze, które są odpowiednie do dokonywania inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania:

za. Rynki osiągnęły dno

b. Rentowności obligacji są najwyższe

ok. Rozwój w sektorze nieruchomości spadł

Każde z powyższych rozwiązań przedstawia idealny scenariusz, ale w rzeczywistości ten czas nigdy nie nadejdzie. Określenie takiej osi czasu jest praktycznie niemożliwe. Dlatego nie powinieneś czekać i śmiało inwestować w fundusze, gdy uznasz, że powinieneś to zrobić.

3. Jaki jest najlepszy sposób inwestowania w fundusze powiernicze?

Każdego dnia rośnie liczba inwestorów inwestujących w fundusze inwestycyjne. Od studentów, przez osoby zatrudnione, po osoby na emeryturze, wszyscy zaczęli inwestować w fundusze inwestycyjne, aby pomóc pokonać barierę pieniędzy, która jest problemem w realizacji celów osobistych i zawodowych.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z inwestycjami, to aby dać sobie pewność inwestowania, na początek możesz zacząć od SIP, ponieważ możesz inicjować, wstrzymywać, kontynuować i spłacać inwestycje w dowolnym momencie (w zależności od okresu blokady) . Inwestorzy mogą wybrać datę, w której chcą, aby ich konto bankowe było automatycznie obciążane, a kwota trafiała do wybranych środków.

W modelu SIP zarządzający funduszami kupują więcej jednostek przy niższej NAV i mniejszych jednostkach przy wyższej NAV, gdy rynek rośnie. W związku z tym średni koszt jednostkowy spada z upływem czasu; jest to powszechnie znane jako uśrednianie kosztów rupii. Dla inwestora długoterminowego SIP to przydatne narzędzie do zarządzania ryzykiem.

4. Jakie czynniki wpływają na najlepszy czas na inwestowanie w fundusze powiernicze?

Teraz wiemy, że zamiast czekać na idealny czas na zainwestowanie, lepiej zacząć już dziś i upewnić się, że postępujesz zgodnie z podstawami, aby uzyskać dobre zwroty. Istnieje jednak drugi krok w tym procesie – znalezienie odpowiednich funduszy, a to zależy od kilku czynników, które obejmują również Twoje osobiste cele. To są:

za. Apetyt na ryzyko:

kwota i czas trwania inwestycji inwestora zależą od jego profilu ryzyka. Chociaż PPF i FD są wolne od ryzyka, ale zapewniają minimalne lub powolne zwroty. Inwestycje o wysokich zwrotach generalnie wiążą się z wysokim ryzykiem.

b. Pozycjonowanie rynkowe:

inwestorzy niechętni do ryzyka powinni rozważyć inwestowanie, gdy rynek zostanie skorygowany, ponieważ po upadku rynki próbują odzyskać poniesione straty. Inwestorzy, którzy są skłonni stawić czoła wysokim ryzyku, mogą inwestować w dowolnym momencie, ponieważ doświadczą wszystkich cykli rynkowych i korekt, jednocześnie ciesząc się wysokimi zwrotami.

do. Zwrot z inwestycji:

Inwestor, który chce podjąć wysokie ryzyko w celu uzyskania wysokich zysków, może w idealnym przypadku rozważyć zainwestowanie w kapitał własny. Jeśli inwestorzy mają znaczny korpus leżący bezczynnie, mogą zainwestować w fundusze w formie ryczałtu. Jeśli chcą zainwestować określoną kwotę w regularnych odstępach czasu, mogą zainwestować w SIP. W obu przypadkach inwestor będzie musiał pozostać zainwestowany przez co najmniej 3-5 lat, aby cieszyć się wysokimi zwrotami.

re. Oszczędności podatkowe Zgodnie z paragrafem 80C:

paragraf 80C ustawy o podatku dochodowym z 1961 roku, podatnicy mogą odliczać od podatku do 1,5 lakh rocznie. Przy właściwym wykorzystaniu tego przepisu domy funduszy zapewniają opcje oszczędności podatkowych w ramach programu ELSS, który obejmuje trzyletni okres blokady, który jest najkrótszy ze wszystkich opcji inwestycyjnych w sekcji 80C.

mi. Horyzont długoterminowy lub krótkoterminowy:

Każdy inwestor, oceniając swój profil ryzyka i cele finansowe, powinien mieć na uwadze horyzont inwestycyjny przed zainwestowaniem w konkretny fundusz. Horyzonty inwestycyjne mogą być długoterminowe lub krótkoterminowe, w zależności od potencjału ryzyka i zwrotu.

Inwestycje długoterminowe zapewniają wyższe zwroty w porównaniu z inwestycjami krótkoterminowymi, ponieważ ryzyko jest wysokie. Podczas gdy inwestycje krótkoterminowe wiążą się z niskim ryzykiem, filozofią niskich zwrotów.

W perspektywie krótkoterminowej można inwestować w fundusze płynne lub ultrakrótkoterminowe. W przypadku inwestycji długoterminowych inwestor może zainwestować w formie ryczałtu lub SIP.

Podsumowując, istnieje wiele powodów, dla których inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest mądrą decyzją inwestycyjną. Mając odpowiednie doradztwo, wybór i wskazówki dotyczące wyboru, wyników i zwrotów środków, można inwestować niezależnie od czasu inwestycji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy