Najlepsze inwestycje Roth IRA

Najlepsze inwestycje Roth IRA
16 października 2020
Category: Celem Jest

Celuj w aktywa, które korzystają z jego statusu ochrony podatkowej

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOT
 • LINKEDIN

Najlepsze inwestycje Roth IRA to takie, które mogą skorzystać ze sposobu opodatkowania pojazdów emerytalnych. Nie ma żadnych potrąceń z góry od składek, ale Twoje inwestycje są wolne od podatku na koncie. A wypłaty na emeryturze? Są też wolne od podatku – nawet jeśli chodzi o zarobki. Wcześniejsze 

Aby w pełni wykorzystać właściwości stanowiące schronienie podatkowe Roth IRA, najlepiej jest trzymać inwestycje, które w innym przypadku pociągnęłyby za sobą znaczne podatki. Inwestycje o dużym potencjale wzrostu, dużych dywidendach lub wysokim poziomie obrotów są głównymi kandydatami.

Kluczowe wnioski

 • Niektóre inwestycje lepiej wykorzystują unikalne cechy Roth IRA.
 • Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze inwestycje dla Roth IRA to te, które generują dochód podlegający opodatkowaniu, czy to dywidendy, odsetki, czy też krótkoterminowe zyski kapitałowe.
 • Inwestycje, które oferują znaczną długoterminową aprecjację, takie jak akcje wzrostowe, są również idealne dla Roth IRA.
 • Charakterystyka schronienia podatkowego Rotha jest przydatna w przypadku inwestycji w nieruchomości, ale do tego potrzebujesz samodzielnego Roth IRA.
 • Aktywa zwolnione z podatku i ekwiwalenty środków pieniężnych o niskim ryzyku są marnowane w Roth IRA.

Opcje inwestycyjne Roth IRA

Roth IRA może przechowywać dowolne aktywa finansowe, które posiada tradycyjny IRA. W rzeczywistości, oprócz ubezpieczeń na życie i przedmiotów kolekcjonerskich, Roth IRA mogą przechowywać prawie każdy składnik aktywów finansowych. Jednak jeśli chodzi o inwestowanie w Roth IRA, nie wszystkie aktywa są sobie równe.

Chociaż mają tę samą strukturę uprzywilejowaną podatkowo, Roth IRA różnią się od tradycyjnej odmiany na kilka ważnych sposobów. Największa różnica: wpłaty na Roth IRA są dokonywane w dolarach po opodatkowaniu, a nie przed opodatkowaniem. Więc nie otrzymasz odliczenia podatku dochodowego w roku, w którym je wykonasz. Ale na emeryturze wypłaty są wolne od podatku. Wcześniejsze 

Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych IRA, nie jesteś zobowiązany do pobierania wypłat z Roth IRA w określonym wieku. Bez wymaganych minimalnych wypłat (RMD) Twoje konto rośnie, jeśli nie potrzebujesz pieniędzy. A kiedy nadejdzie czas, możesz przekazać to swoim beneficjentom. Wcześniejsze  

Unikalne cechy Roth IRA oznaczają, że niektóre inwestycje pasują do niego lepiej niż inne. Poniżej znajduje się zestawienie najpopularniejszych typów zasobów – wraz z informacją, które z nich najlepiej przechowywać.

810 miliardów dolarów

Wielkość aktywów przechowywanych w Roth IRA w 2017 r. Z 9,2 bln USD na kontach IRA ogółem.

Źródło: Instytut Towarzystw Inwestycyjnych. Wcześniejsze 

Najlepsze fundusze inwestycyjne dla Roth IRA

Fundusze inwestycyjne oferują prostotę, dywersyfikację, niskie koszty (w wielu przypadkach) i profesjonalne zarządzanie. Są ulubieńcami emerytalnych kont inwestycyjnych w ogóle, aw szczególności Roth IRA. Szacuje się, że 18% Roth IRA jest przechowywanych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Wcześniejsze 

Decydując się na fundusze inwestycyjne, kluczem jest wybór funduszy aktywnie zarządzanych, w przeciwieństwie do tych, które po prostu śledzą indeks (czyli fundusze zarządzane pasywnie). Uzasadnienie: Ponieważ fundusze te dokonują częstych transakcji, są skłonne do generowania krótkoterminowych zysków kapitałowych.

Są one opodatkowane według wyższej stawki niż długoterminowe zyski kapitałowe. Trzymanie ich w Roth IRA skutecznie ich chroni, ponieważ zarobki rosną wolne od podatku.

Najlepsze akcje dla Roth IRA

Poszczególne akcje to kolejny typ aktywów powszechnie utrzymywany na kontach Roth IRA. W rzeczywistości inwestorzy Roth IRA są bardziej narażeni na akcje niż ich tradycyjne odpowiedniki IRA. Oczywiście świat akcji jest ogromny. Ale typy akcji (i funduszy inwestycyjnych), które najlepiej pasują do Rotha, można podzielić na dwie podstawowe kategorie: akcje zorientowane na dochód i akcje wzrostowe.

Akcje zorientowane na dochód

Jedną z nich są akcje zorientowane na dochód – akcje zwykłe przynoszące wysokie dywidendy lub akcje uprzywilejowane, które regularnie przynoszą duże zyski. Zwykle, gdy trzymasz akcje na koncie innym niż emerytalne, płacisz podatki od wszelkich zarobionych dywidend. W zależności od tego, czy mają kwalifikacje, czy nie, stawka może być równa zwykłej stopie dochodu.

Ale podobnie jak w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych wspomnianych powyżej, trzymanie ich w ramach Roth chroni je przed corocznym ukąszeniem podatkowym. W rzeczywistości, o ile przestrzegasz zasad wypłaty Roth, nigdy nie będziesz płacić podatku od tych dywidend ani innych dochodów.

Zapasy wzrostu

Akcje spółek wzrostowych to spółki o małej i średniej kapitalizacji, które wydają się dojrzałe do aprecjacji w przyszłości. Zwykle ich poważny wzrost spowodowałby ukąszenie podatkowe, aczkolwiek przy niższych długoterminowych stopach zysków kapitałowych (zwykle 15%). Wcześniejsze 

Ale nie ma znaczenia, że ​​te akcje są warte znacznie więcej, kiedy spieniężysz je po przejściu na emeryturę. Jeśli trzymasz w Roth, w ogóle nie będziesz mu winien żadnych podatków.

Pamiętaj, że cała strategia Roth IRA obraca się wokół założenia, że ​​Twój próg podatkowy będzie wyższy w późniejszym życiu. Ponadto akcje wzrostowe mogą być niestabilne, więc trzymanie ich na długoterminowym koncie emerytalnym, które może wytrzymać wzrosty i spadki na giełdzie w długim okresie, zmniejsza ryzyko.

Inwestorzy, którzy często handlują akcjami, powinni również rozważyć zrobienie tego ze swojego Roth IRA. Może to chronić wszelkie krótkoterminowe zyski i zyski kapitałowe przed podatkami.

Najlepsze obligacje dla Roth IRA

Kiedy myślą o aktywach zorientowanych na dochód, wielu inwestorów myśli o obligacjach. Oprocentowane instrumenty dłużne od dawna są celem strumienia zorientowanego na dochody. Około 7% sald Roth IRA jest przeznaczonych na obligacje i fundusze obligacji. Wcześniejsze 

Obligacje korporacyjne i inne obligacje o wysokiej rentowności są idealne dla Roth IRA. Jest to ta sama zasada, co w przypadku akcji o wysokiej dywidendzie – chroni dochód – tylko bardziej. Nie można inwestować spłaty odsetek z powrotem w obligację w taki sam sposób, w jaki można reinwestować dywidendę z powrotem w akcje (strategia unikania podatków na zwykłych rachunkach). Dlatego ochrona podatkowa Rothów jest tutaj jeszcze cenniejsza.

Najlepsze fundusze ETF dla Roth IRA

A co z funduszami typu ETF, szybko rosnącym rywalem funduszy inwestycyjnych? Z pewnością te połączone koszyki aktywów, które są przedmiotem obrotu jak pojedyncze akcje, mogą być rozsądną inwestycją. Oferują dywersyfikację i dobre zyski przy znacznie niższych wskaźnikach kosztów niż fundusze inwestycyjne.

Jedynym zastrzeżeniem jest to, że ponieważ większość z nich jest zaprojektowana do śledzenia określonego indeksu rynkowego, fundusze ETF są zwykle zarządzane pasywnie (w ten sposób utrzymują niskie koszty). W rezultacie inwestują rzadko, więc tak naprawdę nie potrzebujesz tak bardzo powłoki podatkowej Rotha.

Mimo to nie zaszkodzi mieć ich na koncie. Niskie opłaty i wydatki roczne – mówimy o 0,25% do 0,5% – nie jest najgorszym pomysłem na świecie, jeśli chodzi o Twoją stopę zwrotu.

Wiele funduszy ETF to fundusze indeksowe, których celem jest dorównanie wynikom wzorcowej kolekcji papierów wartościowych, takiej jak S&P 500. Istnieją indeksy – i fundusze indeksowe – dla prawie każdego rynku, klasy aktywów i strategii inwestycyjnej.

Podobnie jak w przypadku inwestowania w pojedyncze akcje, fundusze ETF, których należy szukać, to te, które inwestują w akcje o wysokim wzroście lub dochodzie.

Najlepsza nieruchomość dla Roth IRA

Osoby fizyczne mają dwa sposoby inwestowania w nieruchomości:

 • Pośrednio poprzez posiadanie papierów wartościowych będących własnością
 • Bezpośrednio, posiadając własność

Pośrednie inwestycje w nieruchomości

Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT), portfele nieruchomości w obrocie publicznym, są dużymi producentami dochodu, chociaż oferują również wzrost wartości kapitału. REIT-y inwestują w większość rodzajów nieruchomości, w tym:

 • Budynki mieszkalne
 • Wieże komórkowe
 • Hotele
 • Infrastruktura
 • Placówki medyczne
 • Budynki biurowe / parki biurowe
 • Centra i galerie handlowe
 • Magazyny

Podczas gdy większość REIT skupia się na jednym typie nieruchomości, niektóre mają różnorodne portfele.

REIT są zobowiązani do płacenia co najmniej 90% swoich dochodów – zwykle pochodzących z czynszów – co roku w formie dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Zwykle dywidendy te podlegają w całości opodatkowaniu według zwykłej stawki dochodu. Ale nie, jeśli są przetrzymywani w schronisku Roth.

Bezpośrednie inwestycje w nieruchomości

Możesz inwestować w nieruchomości za pomocą REIT-ów lub od razu udać się do źródła. Możliwe jest posiadanie domów jednorodzinnych, multipleksów, mieszkań, mieszkań, spółdzielni, a nawet wylądowanie na Roth IRA. Ale będziesz potrzebować samodzielnej IRA, aby to zrobić.

Aby inwestować w rzeczywistą nieruchomość, Twój Roth musi być samodzielną IRA. Będziesz potrzebować opiekuna IRA, który specjalizuje się w tego typu kontach.

Istnieją bardzo szczegółowe zasady dotyczące nieruchomości w IRA. Na przykład:

 • Nie możesz ubiegać się o odliczenie osobistych podatków od nieruchomości, odsetek od kredytu hipotecznego, amortyzacji i innych wydatków związanych z nieruchomością.
 • IRA (nie ty) jest właścicielem nieruchomości. Wszystkie wydatki i naprawy muszą być opłacone ze środków IRA. I musisz kupić nieruchomość za pomocą środków z konta.
 • Nie możesz sam utrzymywać majątku (bez kapitału własnego). Musisz zapłacić komuś innemu, korzystając ze środków IRA.
 • Ty i Twoja rodzina nie możecie bezpośrednio czerpać korzyści z nieruchomości – na przykład używać jej jako miejsca zamieszkania, biura lub domu wakacyjnego. Wcześniejsze 

Pamiętaj, aby odrobić pracę domową (lub popracować z doradcą finansowym), aby upewnić się, że przestrzegasz. W przeciwnym razie możesz stracić wszelkie korzyści podatkowe związane z posiadaniem nieruchomości w IRA.

Czego nie inwestować w Roth IRA

Ponieważ Roth IRA oferują schronienie podatkowe, nie ma sensu umieszczać aktywów zwolnionych z podatku w jednym. Przykład: obligacje komunalne lub fundusze obligacji komunalnych.

Fundusze rynku pieniężnego, płyty CD i inne inwestycje w ekwiwalenty gotówki o niskim ryzyku również nie są odpowiednie dla Rotha, ale z innego powodu. Po co można znaleźć schronienie w aktywach, które nie generują dużego zainteresowania? A płynność, którą oferują, jest marnowana na koncie, którego nie będziesz dotykać przez lata.

Renty to bardziej skomplikowane sprawy. Zależy to od tego, jak szybko spodziewasz się wziąć dystrybucje z Roth. Umieszczenie renty z odroczonym podatkiem wewnątrz chronionego podatkiem IRA na jej twarzy nie ma większego sensu, jeśli masz dziesięciolecia do wypłaty.

Zaleta stałego, gwarantowanego strumienia dochodu wolnego od podatku na emeryturze może jednak uzasadniać tę strategię – jeśli, powiedzmy, nie minęło pięć lat od zamknięcia drzwi biura.

Alokacja aktywów Roth IRA

Jeśli chodzi o sposób alokacji aktywów, zależy to od szeregu czynników, w tym od wieku. Generalnie młodsi inwestorzy mają długoterminowy horyzont inwestycyjny. Zwykle alokowaliby więcej aktywów emerytalnych na indywidualne akcje lub fundusze kapitałowe zorientowane na wzrost i wzrost.

I odwrotnie, osoby na emeryturze lub bliskie emerytury zazwyczaj mają większą alokację swoich inwestycji w obligacje lub aktywa zorientowane na dochód, takie jak REIT lub akcje z wysoką dywidendą.

Uzyskaj pomoc od profesjonalistów

Jeśli nie masz czasu, zainteresowania lub wiedzy, aby kupować i wybierać inwestycje dla swojego IRA, masz kilka innych opcji.

Jednym z nich jest umieszczenie wszystkich pieniędzy z IRA w jednym funduszu docelowej daty. Zostały one zaprojektowane tak, aby działać do roku, w którym planujesz przejść na emeryturę, automatycznie równoważąc się po drodze. Są nazwani według roku, w którym spodziewasz się przejścia na emeryturę. Jeśli jest to na przykład rok 2040, należy wybrać fundusz z datą docelową na rok 2040, taki jak Vanguard Target Retirement Fund 2040 Fund (VFORX). Wcześniejsze 

Inną opcją jest użycie robo-doradcy. To platforma cyfrowa, która buduje portfel lub fundusze ETF i zarządza nimi przy użyciu modeli opartych na algorytmach. W większości przypadków zapłacisz opłatę za zarządzanie w wysokości około 0,25%. Jednak niektórzy brokerzy, tacy jak Charles Schwab, świadczą tę usługę bezpłatnie. Wcześniejsze 

Wreszcie możesz współpracować z profesjonalistą ds. Inwestycji, który może zarządzać Twoim IRA za Ciebie. Wiele domów maklerskich oferuje rachunki zarządzane. Roczna opłata za doradztwo zwykle obejmuje bieżące zarządzanie Twoimi pieniędzmi, w tym wybór inwestycji, równoważenie, obsługę osobistą i wsparcie.

Bez względu na to, którą trasę wybierzesz, dowiedz się z wyprzedzeniem, jakie opłaty będziesz musiał uiścić – w tym wskaźniki wydatków, prowizje i opłaty za konto – i ile będą Cię kosztować każdego roku. Pozostawione bez kontroli, opłaty te mogą szybko obniżyć twoje zarobki, pozostawiając twoje gniazdo na znacznie lżejszym poziomie po przejściu na emeryturę.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze inwestycje odpowiednie dla Roth IRA to te, które:

 • Generuj wysoki dochód podlegający opodatkowaniu, czy to dywidendy, czy odsetki
 • Miej wysokie lub częste obroty, generując krótkoterminowe zyski kapitałowe
 • Zapewnij znaczny wzrost / wzrost wartości kapitału

Inwestycje te mogą naprawdę skorzystać ze sposobu, w jaki dochody z podatków IRS. A to oznacza, że ​​więcej pieniędzy w twoim gnieździe przychodzi na emeryturę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy