O której godzinie zamykają się światowe finanse

17 lutego 2021
Category: Celu Uzyskania

Pełniejszy obraz wyników może pochodzić z rozważenia wpływu funkcji finansowej na cztery perspektywy;

Wyniki biznesowe

Koszt finansowania

Zoptymalizowane przepływy pieniężne

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Ponieważ finanse nie są bezpośrednią organizacją zorientowaną na klienta, koncepcja partnerstwa biznesowego dla większego dobra (tj. Ogólnego sukcesu organizacji) jest kluczowa. Finanse muszą działać jako proaktywny partner biznesowy dla operacji i liderów biznesu, być zorientowanym na usługi w swoim postępowaniu i koncentrować się na dostarczaniu wartości dodanej, opłacalnych usług dla biznesu, z kulturą ciągłego doskonalenia i doskonałości operacyjnej. Finanse muszą zapewniać podstawowe możliwości i wgląd, aby umożliwić całemu biznesowi działanie na optymalnym poziomie wydajności, przy jednoczesnym ciągłym kwestionowaniu własnej podstawy kosztów.

Funkcje finansowe dążą do osiągnięcia światowej klasy finansów poprzez dążenie do doskonałości w czterech współzależnych wymiarach wsparcia dla biznesu; Efektywność – ciągłe doskonalenie szybkości, jakości i kosztów procesów Efektywność – zapewnienie koordynacji podstawowych działań, optymalizacja podejmowania decyzji, zarządzania finansami i zarządzaniem ryzykiem Trafność – dostarczanie spostrzeżeń i wsparcia analitycznego, które liderzy operacyjni muszą optymalizować ich wyniki Wpływ – proaktywne, strategiczne partnerstwo biznesowe w celu osiągnięcia wspólnych wyników, które zapewniają lepsze wyniki biznesowe

Ale jak praktycznie możemy osiągnąć te ulepszenia? Z innego punktu widzenia kierownictwo musi zająć się tymi kluczowymi celami optymalizacji;

Zarządzanie procesami i wydajnością – w tym globalne zarządzanie procesami, standaryzacja, upraszczanie, pomiar wskaźników wyprzedzających i opóźniających oraz ciągłe doskonalenie

Organizacja – w tym usługi wspólne, centra doskonałości, selektywny outsourcing, eliminacja nadmiarowości

Ludzie – w tym jasno określone role i obowiązki, ścieżka kariery, wyrównanie umiejętności, kultura ciągłego doskonalenia, umiejętności konsultacyjne

Technologia – w tym systemy oparte na procesach, kompleksowa integracja procesów, udostępnianie sieci i urządzeń mobilnych, wbudowane kontrole, skuteczne monitorowanie i analityka danych

Możemy porównać się z globalnymi i lokalnymi punktami odniesienia w tych obszarach. Ale co wtedy? Istnieją najlepsze praktyki, których się nauczyliśmy i które zostały opracowane. Wiemy, że musimy zmierzyć nasze obecne wyniki, ustalić, co jest najlepszą praktyką lub „światowej klasy, a także określić, co jest możliwe dzięki naszym obecnym możliwościom organizacyjnym i opracować mapę drogową, aby połączyć te punkty.

Potrzebujemy również podejścia do ciągłego doskonalenia, aby upewnić się, że nie jest to transformacja wielkiego wybuchu, ale sam w sobie proces biznesowy. Wiele prac związanych z optymalizacją funkcji finansowych w ciągu ostatnich 10 lat koncentrowało się na masowych zmianach transformacyjnych. Programy te mogą trwać tak długo, że korzyści stają się trudne do oszacowania, ponieważ słupki celu zmieniają się w czasie. Koszty są oczywiście łatwiejsze do wyśledzenia i rzadko znajdują się w strefie pierwotnego planu. Wiemy z innych dziedzin biznesu, że zmiana „wielkiego wybuchu może być ryzykowną i kosztowną drogą.

Dowiedzieliśmy się, że same wskaźniki wydajności nie wystarczą do ciągłego doskonalenia. W najgorszych przykładach kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są „przeznaczone do gry w celu uzyskania pozornie pożądanego (i nagradzanego) wyniku. W najlepszym przypadku KPI koncentrują się na wynikach, a nie na wiodących wskaźnikach procesu, które oświetlają możliwości poprawy.

Prezentacja Davida Mitchella z The Hackett Group i mnie jest próbą rzucenia światła na te kwestie i podania kilku przykładów. Możesz to zobaczyć tutaj. . .

Ten zestaw zasad zasadniczo nie różni się od tych, które zastosowaliśmy do funkcji front office, które napędzają cykl przychodów, lub funkcji produkcyjnych, które dostarczają produkt. Jednak zmiana nastawienia w dziedzinie finansów to niedawny przełom. Wiodące organizacje potrzebują zdrowego, energicznego „kręgosłupa finansów. Istnieją duże wyzwania, ale liderzy w dziedzinie finansów i usług wspólnych podnoszą wydajność na wyższy poziom.

Czy ten nowy poziom jest „światowej klasy? Być może termin ten jest mniej ważny niż nasze skupienie i uwaga, aby stać się „najlepszymi, jakimi możemy być jako funkcją.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy