celu uzyskania

Pełniejszy obraz wyników może pochodzić z rozważenia wpływu funkcji finansowej na cztery perspektywy; -Wyniki biznesowe-Koszt finansowania-Zoptymalizowane przepływy pieniężne-Efektywne zarządzanie ryzykiem ...
17 lutego 2021

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy