15.07.2019
Dane GUS: produkcja przemysłowa jak i również sprzedaż detaliczna za wrzesień 2017

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane z polskiej gospodarki. Wytwórczość przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4, 3 proc. – licząc rok do odwiedzenia roku. Następnie sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 7, 5 proc. rdr (w cenach stałych).

Produkcja przemysłowa we wrześniu w porównaniu z uprzednim miesiącem wzrosła natomiast o 6 proc. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15, pięć proc. rdr.

Ekonomiści z PKO BP spodziewali się wzrostu produkcji na temat 5, 4 proc. rdr, wskazując na negatywne efekty kalendarzowe we wrześniu i zastrzegając, że trend pozostaje jednak mocny. Oczekiwani jednocześnie wzrostu produkcji budowlano-montażowej na temat 21 proc.

Oceniali:

Utrzymanie silnego wzrostu w budownictwie potwierdzi ożywienie inwestycji.

Natomiast ekonomiści z BZ WBK oczekiwali wzrostu produkcji przemysłowej o 6, 1 proc. rdr. oraz budowlano-montażowej o szesnascie, 6 proc. rdr.:

Choć narasta wrażenie, że niedobory na rynku robocie muszą w końcu odbić się na wynikach przemysłu i budownictwa, to wedle nas wrzesień wypadł dobrze, jeśli chodzi o dynamikę produkcji.

Bardziej pesymistyczni byli ekonomiści z ING Banku Śląskiego, którzy spodziewali się spadku dynamiki produkcji przemysłowej na poziomie 4, 5 proc. rdr. W ich weryfikacji dynamika produkcji budowlano-montażowej miała wzrosnąć we wrześniu o 15, 5 proc. rdr.

Ekonomiści ING Instytucji finansowej Śląskiego zaznaczyli:

Do tej pory napływające dane wskazują dzięki wciąż umiarkowane wypłaty środków unijnych.

W komunikacie GUS czytamy:

We wrześniu br. produkcja odsprzedana przemysłu była wyższa na temat 4, 3 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 15, pięć proc.

W czasie styczeń - wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5, 9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. r., kiedy notowano wzrost o 3, 7 proc., z kolei produkcja budowlano-montażowa była na temat 13 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14, dziewięć proc.

Zgodnie wraz z danymi GUS za sierpień, produkcja przemysłowa wzrosła o 8, 8 proc. dwanaście miesięcy do roku, a po porównaniu z poprzednim miesiącem o 5, 9 proc. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła natomiast o 23, 5 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu

Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 7, 5 proc. rok do odwiedzenia roku, wobec wzrostu na temat 6, 9 proc. rdr w sierpniu - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

GUS napisał w komunikacie:

We wrześniu br. odnotowano postęp sprzedaży detalicznej w wartościach stałych w skali roku kalendarzowego o 7, 5 proc. (wobec wzrostu o sześć, 9 proc. przed miesiącem oraz o 6, trzech proc. we wrześniu 2016 r. ). W zestawieniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży szczegółowej o 0, 9 proc. (wobec spadku przed rokiem o 1, 4 proc. )

Ekonomiści np. Pekao i BZ WBK spodziewali się wzrostu sprzedaży na temat 6, 8 proc. rdr., ale przedstawiciele PKO BP byli bardziej optymistyczni – oceniali, że sprzedaż wyraźnie rośnie za sprawą wzrostu płac i w zgodzie ze wskaźnikami koniunktury konsumenckiej; we wrześniu prognozowali rozwój sprzedaży o 7, cztery proc. rdr.

Zgodnie z poprzednimi danymi GUS w sierpniu zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6, 9 proc. rdr, według wzroście o 6, jedenastu proc. w lipcu.