23.06.2019
Badanie NBP: można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji firm

W związku z przewidywaniami firm dotyczącymi drugiego kwartału 2019 roku można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji przedsięwzięć. Wskaźnik prognoz ich sytuacji własnej spadł do najniższego poziomu w ciągu pięciu lat - wynika z opublikowanego w piątek raportu Narodowego Banku Polskiego.

"Wskaźnik prognoz sytuacji osobistej, oczyszczony z wahań sporadycznych, spadł czwarty kwartał z rzędu - do najniższego poziomu w ciągu niedawnych pięciu lat" - napisano w raporcie banku środkowego "Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Zgodnie z raportem największy optymizm prognoz wykazują obecnie firmy budowlane, górnictwo, natomiast wśród firm przetwórczych – przedsiębiorstwa oferujące trwałe dobra konsumpcyjne. Najmniej optymistyczne istnieją największe podmioty w próbie, energetyka oraz handel.

Inwestycje

Z badania wypływa, że deklarowane zainteresowanie przedsięwzięć nowymi inwestycjami nie jest zbyt wysokie. W niedawnych kwartałach wyraźnie też się wahało. "Podobnie nietrwały okazał się wzrost tego zaintrygowania w I kw. br. roku. Wskaźnik nowych lokaty w II kw. mocno się bowiem obniżył spadając do poziomu poniżej przeciętnej wieloletniej (spadek o dwa, 4 pp. - do 21, 7 proc. ). " - czytamy po raporcie. Głębokie spadki wskaźnika inwestycji odnotowano w budownictwie, handlu i usługach. Prosta poprawa nastąpiła w przemyśle, w którym wskazania te są zdecydowanie najwyższe.

NBP tłumaczy, że w dużym stopniu mniej nowych inwestycji niż przed kwartałem zapowiadały również przedsiębiorstwa w sektorze społecznym, choć - jak zastrzeżono - sam poziom owego wskaźnika wciąż pozostaje duży. "Nastroje wśród inwestorów prywatnych są natomiast bardziej porządne, zapowiadając utrzymanie się dotychczasowego tempa rozwoju aktywności inwestycyjnej. W szczególności optymistyczne istnieją plany inwestycyjne firm własnych o horyzoncie rocznym" - zauważono.

Najnowsze dane z przemysłu. "Z przekonaniem zaskakujące"

Ceny i rynek pracy

W raporcie napisano ponadto, że wbrew wyraźnego spadku względem poprzedniego kwartału oczekiwania przedsiębiorstw tyczące wzrostu cen wyrobów osobistych, wciąż kształtują się w względnie wysokim poziomie. Ciągle kluczowe dla zmian opłat producentów będzie kształtowanie się cen zaopatrzenia.

"Najsilniejszego wzrostu cen produkcji spodziewają się przedsiębiorstwa budowlane, odrobinę wolniejszego przemysłowe i usługowe. W perspektywie kolejnych kilkunastu kwartałów wzrostowi cen sprzyjać może względnie wysoki pułap wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna presja płacowa, przekładająca się na przyspieszony wzrost wynagrodzeń" - poinformowano.

Z drugiej strony www - jak zaznaczono - pogarszają się perspektywy przy obszarze popytu, głównie po przypadku sprzedaży eksportowej. Prawdopodobną główną przyczyną są gorsze prognozy popytu zagranicznego, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej. Działanie tzw. Brexitu jest jakkolwiek ograniczony.

Dodano, hdy ujemnie na dynamikę wartości producenta może także oddziaływać ewentualne spowolnienie lub zahamowanie – występującej w I kw. br. – tendencji deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym).

"Prawdopodobnie lekko ochładza się sytuacja na rynku pracy. W Jak i również kw. 2019 r. zauważano niewielki spadek udziału przedsięwzięć odczuwających presję płacową, aczkolwiek wartość tego wskaźnika wydaje się wciąż relatywnie wysoka. Dzięki wysokim poziomie, mimo spadku, utrzymują się również odsetek firm wskazujących na niedobory kadrowe i presję płacową/wysokie koszty pracy jako na barierę rozwoju firmy" a mianowicie czytamy.

Ankiety wykazały, że prognozy na II kw. 2019 r. wskazują na lekki spadek zarówno udziału firm planujących podwyżki, jak i przewidujących pomnożenie zatrudnienia (zwłaszcza wśród eksporterów)