14.07.2019
Czym jest Komitet Stabilności Finansowej?

  • Raty kredytów frankowych mogą wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Coraz mniej kredytów mieszkaniowych we frankach
  • Przegląd prasy. Frankowiczom trudno wygrać wraz z bankami
  • Przewalutowanie kredytów we frankach. Cymański: po kursie zaciągnięcia to nierealne
  • Pomoc dla frankowiczów. Rząd pozytywnie o prezydenckiej ustawie

We wtorek członkowie Komitetu Stabilności Finansowej debatują odnośnie tematu kursu franka szwajcarskiego. To efekt działania premier Ewy Kopacz, która zleciła KNF i UOKiK zbadanie działań banków w kontekście przemian kursów tej waluty. Na temat czym decyduje KSF? Wyjaśniamy.

Celem Komitetu Stałości Finansowej jest zapewnienie skutecznej współpracy w ramach wspierania jak i również utrzymania stabilności krajowego programu finansowego poprzez wymianę wiadomości, opinii i ocen kwestii w systemie finansowym po kraju i poza krajem oraz koordynację działań w tej dziedzinie.

Sposób na mocnego franka szwajcarskiego? "Jedną z opcji wydaje się być zamrożenie kursów po kolejny stycznia". Co to oznacza?

Co robi?

Do zadań Komitetu należy przede wszystkim dokonywanie oceny sytuacji w krajowym platformie finansowym i na rynkach międzynarodowych oraz zapewnienie należytego obiegu informacji pomiędzy członkami Komitetu dotyczących istotnych wydarzeń i tendencji mogących stanowić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego.

Komitet ma opracować i przyjmować procedury współdziałania na incydent wystąpienia zagrożenia dla stałości krajowego systemu finansowego. Oprócz tego jest zobligowany do koordynowania działań jego członków w momencie bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego.

Będzie pomoc?

Posiedzenie Komitetu było dyskusji odnośnie tematu wpływu decyzji banku środkowego Szwajcarii dotyczącej franka szwajcarskiego na sytuację polskiego branży finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. W spotkaniu mają wziąć udział członkowie Komitetu oraz przedstawiciele pewnych banków komercyjnych.