28.08.2019
Handel zagraniczny w Polsce przy okresie styczeń-lipiec 2017

Po lipcu bieżącego roku Nasze państwo miała 2 miliardy 782, 1 milionów złotych nadwyżki w handlu zagranicznym - poinformował w poniedziałek Naczelny Urząd Statystyczny. Głównym partnerem handlowym pozostały Niemcy generujące 27, 2 procent, polskiego eksportu i 22, jedenastu procent importu.

"W okresie styczeń–lipiec 2017 r. eksport w cenach obecnych wyniósł 492 195, 9 mln zł, an import 489 413, 8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 782, 1 mln zł, jakkolwiek przed rokiem wyniosło trzynaście 575, 7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wywóz towarów wzrósł o 7 proc. an import o dziewięć, 6 proc. " - podano w komunikacie GUS.

Ta branża jest chlubą polskiego przemysłu. Ale ma kłopot

Wskazano, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 123 mld 584, czterech mln dol., an przywóz towarów 122 mld 959 mln dol. (wzrost odpowiednio na temat 4, 7 proc. i o 7, 4 proc. ). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 625, 4 mln dol. (w analogicznym okresie ub. r. 3 mld 496, 2 mln dol. ).

Natomiast eksport wyrażony przy euro wyniósł 114 mld 648, 6 mln €, an import 114 mld 18 mln euro (wzrost w eksporcie o 8, 4 proc., a po imporcie o 11, 1-wszą proc. ). Dodatnie saldo wyniosło 630, 6 mln euro wobec 3 mld 121, 3 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

Handel z poszczególnymi krajami

"Udział Niemiec w eksporcie w zestawieniu z okresem styczeń–lipiec ub. r. był na naszym samym poziomie i wyniósł 27, 2 proc., a w imporcie obniżył się o 0, 7 p. proc i stanowił 22, 8 proc. Dodatnie saldo wyniosło 22 635, 0 mln zł (5 642, 2 mln dol. USD, 5 256, 9 mln euro) wobec 20 222, 8 mln zł (5 170, 1 mln dol., 4 649, 1 mln euro) w analogicznym okresie ub. r. " - napisano.

Zgodnie z danymi GUS udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0, 3 p. proc. jak i również wyniósł 3 proc., w imporcie był wyższy o 0, 9 pkt. proc. i stanowił 6, pięć proc. Ujemne saldo wyniosło 17 mld 3, 2 mln zł (minus cztery mld 242, 7 mln dol., minus 3 mld 948, 4 mln euro) wobec minus 12 mld 370, 6 mln złotych (minus 3 mld 178, 2 mln dol., wada 2 mld 860, trzy mln euro) przed rokiem.

Wiceminister: wzrost gospodarki będzie lepszy niż planowany

"Po siedmiu miesiącach 2017 r. pośród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z krytycznej dziesiątki naszych partnerów, an importu – z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Czech, Chin, Belgii, Niemiec i Francji. Zmniejszenie importu odnotowano w wymianie z Włochami i Wielką Brytanią. Obroty z 1-wszą dziesiątką naszych partnerów komercyjnych stanowiły 66, 3 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66 proc. ), an importu sumarycznie – 65, 6 proc. (wobec 66, 2 proc. w styczniu–lipcu 2016 r. )" - poinformował GUS.

Według urzędu statystycznego ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 82 mld 543 mln zł (minus 20 mld 725 mln dol., minus 19 mld 222, 1 mln euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10 mld 611, 8 mln złotych (minus 2 mld 633, 5 mln dol., minus 2 mld 458 mln euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi - 95 mld 936, 9 mln złotych (23 mld 983, dziewięć mln dol., 22 mld 310, 7 mln euro), w tym z państwami UE saldo osiągnęło poziom 98 mld 312, trzy mln zł (24 mld 595, 8 mln dol., 22 mld 868, szóstej mln euro).

"Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86, 4 proc. (w tym UE 79, 4 proc. ), a w imporcie – 67, 3 proc. (w tym UE 59, szóstej proc. ), wobec odpowiednio 86, 6 proc. (w tym UE 80 proc. ) i 68, 9 proc. (w tym UE 62 proc. ) po analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie GUS.

Źródło: GUS Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-lipiec 2017