26.08.2019
GUS: W I półroczu rezultat finansowy banków lepszy na temat 1, 2 proc. rdr

W I półroczu 2016 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8, 0 mld zł, czyli na temat 1, 2 proc. więcej niż w analogicznym czasie poprzedniego roku - powstaje z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Frankowicze otrzymali silne wsparcie po sporze z mBankiem

Suma bilansowa wzrosła w objętości roku o 5, cztery proc. i wyniosła 1-wszą 658, 9 mld złotych. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się na temat 5, 5 proc., do 990, 6 mld zł, a depozytów o 11, 0 proc., do 963, 3 mld zł - informuje GUS.

Duży skok

Urząd dodaje, że efekt działalności bankowej w I półroczu 2016 r. zwiększył się o 9, 9 proc. do 30, 6 mld zł. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8, 6 proc. do poziomu 18, 5 mld zł, a zarobki banków z tytułu dywidend były wyższe o 30, 5 proc. i wyniosły 1, 2 mld złotych.

Łączny wynik wraz z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz z tytułu różnic kursowych netto zwiększył się o 43, czterech proc. do 4, siedmiu mld zł. Niższy był tylko wynik z tytułu opłat i prowizji, który to osiągnął wartość 6, trzy mld zł (spadek na temat 6, 0 proc. ) - informuje również GUS.

Wyższe koszty

UOKiK zainterweniował. Klienci dużego agencji bankowej dostaną zwrot odsetek

Koszty działania banków wzrosły w I półroczu 2016 roku kalendarzowego o 13, 2 proc. do 15, 7 mld zł, w tym wydatki pracownicze stanowiły 50, dwóch proc., tj. 7, dziewięć mld zł (wzrost na temat 5, 5 proc. ). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 22, dwa proc., do 7, 8 mld zł, głównie wraz z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych sekcji finansowych - dodaje GUS.

"Suma bilansowa sektora bankowego w dniu trzydzieści czerwca 2016 r. wyniosła 1 658, 9 mld zł i była na temat 5, 4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najbardziej liczną pozycją aktywów były kredyty i inne należności, katalogów wartość wyniosła 1 166, 0 mld zł (wzrost o 4, 4 proc. ) i stanowiły ów lampy 70, 3 proc. aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 407, 3 mld zł (o 6, 3 proc. więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 84, 8 proc. pasywów. Kapitały osobiste zwiększyły się o szóstej, 6 proc. do 178, 8 mld zł, an ich udział w pasywach wyniósł 10, 2 proc. " - głosi przekaz GUS.