19.08.2019
Grecki kryzys? Oto osoby, które przewidziały go kilkanaście lat temu  Ze świata

  • Grecja znów po tarapatach. Tusk apeluje o nadzwyczajne spotkanie
  • Grecja zbiera pochwały. Za postępy w realizacji reform
  • Strajk redaktorów. Nie chcą reformy emerytalnej
  • Plany reformy emerytalnej wyciągnęły ludzi na ulice
  • Cipras zapowiada, że Grecja nie odstąpi od reform

Mimo że problemy Tunezji i strefy euro rozpoczęły się w 2009 roku kalendarzowego, to wielu polityków i ekonomistów przewidywało go już wiele lat temu. Ewidencję osób, które trafnie prognozowały zbliżające się problemy, przygotował Bloomberg.

Ten brytyjski ekonomista napisał o własnych obawach w 1992 r. w artykule dla "London Review of Books". "A co, jeżeli cały państwo lub region w we wnętrzu w pełni zintegrowanej budowle będzie miał strukturalne problemy? Tak długo, jak jest suwerennym państwem, może dewaluować swoją walutę. Może wówczas dalej skutecznie prowadzić wymiana handlowa przy pełnym zatrudnieniu, u dołu warunkiem że ludzie zaakceptują spadek w realnym przychodzie. W ramach unii walutowej ten krok jest bez wątpienia niedozwolony. Jeśli kraj nie ma możliwości dewaluacji, guzik nie uchroni go od czasu systematycznego pogarszania się kwestii gospodarczej, prowadzącego do emigracji jako jedynej alternatywy gwoli biedy i głodu" - pisał Godley.

Niemcy podzieleni ws. pomocy dla Grecji. Dzisiaj zdecyduje Bundestag

2. Arnuff Baring

Niemiecki politolog napisał najgorszy z możliwych scenariuszy podziałów w Europie w swojej książce "Scheitert Deutschland" z 1997 roku. To fragment: "Kiedy my, Republika federalna niemiec, zaczniemy żądać dyscypliny monetarnej, inne kraje będą winić tę dyscyplinę za swoje finansowe kłopoty, a po następstwie będą obwiniać naszą firmę. Co więcej, zaczną nas postrzegać jako swego rodzaju policjanta gospodarczego. Znowu ryzykujemy, hdy staniemy się najbardziej znienawidzonym krajem w Europie".

3. Mathew Forstater

W artykule dla "Eastern Economic Journal", opublikowanym w 1999 roku, ekonomista wyraził lęk o przyszłość euro. "Unia walutowa czyni niemal niemożliwym dla krajów prowadzenie antycyklicznej polityki fiskalnej - chociażby jeśli jest taka wola polityczna. Rezygnując z monetarnej suwerenności, kraje nie prowadzić skoordynowanej fiskalnej i monetarnej polityki, niezbędnej do aktywnego walczenia z okresowymi kryzysami popytowymi".

4. Milton Friedman

Greckie bazy będą zamknięte do końca tygodnia

W przemówieniu przy siedzibie kanadyjskiego banku środkowego w 2000 roku laureat Nagrody Nobla w kilkunastu słowach wypowiedział się dzięki temat przyszłości strefy €. - Myślę, że rejon euro jest fazie "miesiąca miodowego". Mam nadzieję, że to się uda, jednak mam bardzo niskie przewidywania. W mojej opinii między poszczególnymi krajami mogą pojawiać się dywergencje, a wpływ nan odrzucić będą miały niesynchroniczne wstrząsy - ocenił.

5. Kostas Simitis

W grudniu 2008 roku były premier Grecji przedstawiał w parlamencie dane dotyczące krajowej gospodarki. - Wierzyciele są świadomi, że dane przedstawione przez grecki rząd nie mogą mieć nic wspólnego z realnością. Grecja powinna być zmuszona do wzięcia pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak aby monitorowanie greckiej gospodarki stało się obowiązkiem funduszu, an odrzucić Komisji Europejskiej.

6. Stephanie Bell Kelton

W eseju opublikowanym w 2002 roku Kelton podkreślała, hdy unia walutowa w praktyce nie pozwala krajom na prowadzenie własnej polityki fiskalnej. "Dopóki nie będzie programów, które umożliwią państwom członkowskim uniknięcia tych ograniczeń finansowych (np. wspólnego budżetu UE lub wspólnej instytucji pożyczkowej), perspektywy dla stabilizacji po strefie euro jawią się ponuro" - napisała ekonomistka.

Balcerowicz: odrzucić naśladujmy Greków, nie dajmy się oszukać

7. Margaret Thatcher

W swojej autobiografii wydanej w 1990 roku kalendarzowego była premier Wlk. Brytanii, ostrzegła, że wspólna unia walutowa nie powinna pomieścić silniejszych i słabszych gospodarek. "Są argumenty, które mogą namówić zarówno Niemców, którzy martwią się o osłabienie polityki antyinflacyjnej, jak i biedniejsze kraje, dla których nieefektywne ekonomii mogą zostać zniszczone poprzez wspólną walutę".

Ten ekonomista krytycznie odnosił się do struktury strefy € w swojej książce "Understanding Modern Money", opublikowanej przy 1998 roku.

"W ramach strefy euro polityka pieniężna ma być oddzielona od polityki fiskalnej. Zostanie to pierwszy na ziemi dzisiejszy eksperyment na szeroką miarę, który zerwie związek pomiędzy rządem i jego walutą. Strefa euro będzie posiadała bank centralny (ECB), ale nie będzie miała gałęzi fiskalnej (... ). Stanie się tak, jakby każdy państwo członkowski prowadził politykę fiskalną w obcej walucie. Finansowanie deficytu będzie wymagało pożyczanie tej obcej waluty na warunkach rynkowych" - napisał Wray.