22.07.2019
Ekonomiści: wpływ mundialu na rosyjską gospodarkę nie będzie poważny  Ze świata

Efekt ekonomiczny rozpoczynających się w czwartek w Rosji piłkarskich mistrzostw świata nie będzie znaczny, na turnieju skorzysta część spośród 11 regionów, które będą gospodarzami rozgrywek - ta opinia przeważa wśród analityków i w rosyjskiej prasie gospodarczej.

Eksperci pokazują, że na rezultat mistrzostw dla PKB kraju gospodarza składają się trzy faktory: inwestycje w infrastrukturę, dochody z przyjazdu kibiców (ich wydatki podczas pobytu) a także - już po mundialu - wpływ działającej już infrastruktury i wzrostu napływu turystów.

Firma konsultingowa McKinsey w opinii gwoli rządu Rosji oszacowała generalny efekt mundialu dla produkcji w latach 2013-2018 w 862 mld rubli (ok. 13, 7 mld dolarów), z czego 746 mld rubli (11, 9 mld dolarów) to wpływ inwestycji i wydatków związanych wraz z organizacją turnieju.

Niewielka skala inwestycji

Słony rachunek za mistrzostwa świata. "Ciężar dla Rosji, zyski na rzecz oligarchów"

Jednak zdaniem dziennika gospodarczego "RBK", analizując ekonomiczny efekt mundialu należy brać pod uwagę fakt, że fundusze kierowane na organizację mistrzostw odrzucić trafiły do innych specjalizacji gospodarki.

- Pieniądze dzięki budowę obiektów mistrzostw poprawiły PKB, jednak teoretycznie możemy byłoby je wydać dzięki budowę czegoś opłacalnego, w przykład płatnej drogi - powiedział gazecie analityk Raiffeisenbanku Stanisław Muraszow.

Ze swej strony agencja ratingowa Moody's podkreśliła, że zakres inwestycji związanych z mundialem po latach 2013-18 nie wydaje się być wielka - stanowiły one tylko 1 proc. ogółu inwestycji w Rosji.

Analiza McKinsey, ogłoszona w kwietniu, zakładała, że przyjazd kibiców z zagranicy przywiedzie w 2018 roku dodatkowy wkład w PKB Rosji w wysokości 121 mld rubli (ok. 1, dziewięć mld dolarów). Autorzy owego badania oceniali także, że przygotowanie i organizacja mistrzostw zaowocowały stworzeniem dodatkowych 220 tys. nowych miejsc robocie, głównie na rynku turystycznej i budowlanej. Efekt ten utrzyma się i w ciągu pięciu kolejnych lat pojawi się od 140 tys. do 200 tys. dodatkowych miejsc pracy rocznie a mianowicie szacuje McKinsey.

Przy czym 121 mld rubli to kwota nie naprawdę wielka, jeśli wziąć pod uwagę, ile w Rosji pozostawiają turyści przyjeżdżający tu co roku. W 2017 roku było to nieomal 840 mld rubli (13, 4 mld dolarów). Pieniądze, które pozostawią kibice mundialu (każdy z nich wyda w Rosji podczas 11-dniowego pobytu średnio równowartość 3, 7 tys. dolarów), wówczas jedynie 14 procent tej sumy - zauważa "RBK".

Sprzeczne analizy

Wygrałeś bilet na mundial? Wówczas może być oszustwo

Za najbardziej dyskusyjny ekonomiści mniemają długoterminowy efekt mundialu dla gospodarki. Analitycy McKinsey oszacowali, że nowa infrastruktura transportowa, rozwój terenów sąsiadujących spośród obiektami mundialu i generalny wzrost atrakcyjności turystycznej przyniesie PKB Rosji w czasach 2019-23 dodatkowych 150-210 mld rubli rocznie (ok. dwóch, 4 mld - 3, 3 mld USD).

Jednak inna analiza, ogłoszona przez agencję ratingową Moody's, jest mniej optymistyczna. Podług tej prognozy wpływ mundialu na gospodarkę będzie krótkoterminowy.

"Znaczna część efektów ekonomicznych już jest odczuwalna - dzięki wydatkom na infrastrukturę. Jednak nawet tutaj efekt jest ograniczony" - wskazało Moody's. Cytowana przez rosyjską prasę wiceprezes agencji Kristin Lindow podkreśliła, że partii będą trwały tylko miesiąc, i uznała, że związane z nimi bodźce ekonomiczne "nikną" na tle całej gospodarki Rosji.

Moody's przyznaje przy tym, hdy w miastach, które są gospodarzami mistrzostw, poprawiła się infrastruktura transportowa i komunalna. Regionem, który najbardziej skorzystał na tych zmianach, wydaje się być Mordowia; mecze odbywać się będą w głównym mieście tej republiki - Sarańsku. Korzystne zmiany odczuwa również obwód kaliningradzki. Przy czymże ogółem gospodarki tych regionów Rosji, gdzie odbędą się mecze, wzrosną w 2018 roku o co najwyżej trzy proc. PKB. Analitycy Moody's argumentują, że gałęzie ekonomii, które najbardziej skorzystają na mundialu - handel, specjalizacja hotelowa i transport - nie są kluczowe na rzecz tych regionów.

Bank Nordea, który również ogłosił własną prognozę na temat wyników gospodarczych mundialu, oczekuje metrów. in. umiarkowanego wpływu w konsumpcję (wzrost 1-2 proc. w trzecim kwartale rok do roku) i umocnienia rubla o około dwóch procent.