Znajdź, dołącz lub załóż spółkę kredytową

17 lutego 2021
Category: Kredytowej Jest

Co to jest Unia?

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są organizacjami non-profit, które istnieją, aby służyć swoim członkom. Podobnie jak banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe przyjmują depozyty, udzielają pożyczek i świadczą szeroką gamę innych usług finansowych. Jednak jako instytucje będące własnością członków i spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zapewniają bezpieczne miejsce do oszczędzania i pożyczania po rozsądnych stawkach.

Jesteś kimś więcej niż członkiem, jesteś współwłaścicielem.

Spółdzielcze kasy pożyczkowe są własnością osób lub członków korzystających z ich usług i są przez nie kontrolowane. Twój głos się liczy. Członkowie zarządu wybierają ochotniczą radę nadzorczą, która zarządza spółdzielnią kredytową. Spółdzielcze kasy pożyczkowe działają, aby promować dobrobyt swoich członków.

Zyski spółdzielczych kas są zwracane członkom w postaci obniżonych opłat, wyższych stóp oszczędzania i niższych oprocentowania pożyczek. Członkowie unii kredytowej mają wspólne zobowiązanie, znane również jako „pole członkostwa unii kredytowej. Skorzystaj z poniższych informacji, aby znaleźć, dołączyć lub nawet założyć spółkę kredytową.

Znajdź spółkę kredytowąZnalezienie unii kredytowej w swojej okolicy?Skorzystaj z Lokalizatora SKOK NCUA, aby znaleźć najbliższą spółkę kredytową. Szukaj unii kredytowej według adresu, nazwy unii kredytowej lub numeru statutu. Wybierz spółkę kredytową z wyników wyszukiwania i przejrzyj podstawowe informacje. Możesz również przeglądać narzędzie towarzyszące Lokalizatorowi, Research a Credit Union (otwiera nowe okno), aby uzyskać szczegółowe informacje o unii kredytowej. Uwaga: dane Credit Union są odświeżane w ciągu dwóch dni roboczych.

Dołącz do Unii KredytowejWybór unii kredytowej do przyłączenia sięPo znalezieniu unii kredytowej przejrzyj jej zakres członkostwa, aby sprawdzić, czy możesz się przyłączyć. Często pola z informacjami o członkostwie można znaleźć na stronie internetowej unii kredytowej. Poszukaj sformułowań dotyczących uprawnień do członkostwa, tego, jak dołączyć lub jak zostać członkiem.

Jak wybrać spółkę kredytową, do której chcesz dołączyć?Każdy może przystąpić do unii kredytowej, o ile znajdujesz się w jej obszarze członkostwa. To jest wspólna więź między członkami.

Wspólną więzią może być Twoja:

 • Pracodawca – Wielu pracodawców sponsoruje własne spółdzielcze kasy pożyczkowe.
 • Rodzina – większość spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych umożliwia dołączanie rodzinom członków.Położenie geograficzne – wiele spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych służy każdemu, kto mieszka, pracuje, oddaje cześć lub uczęszcza do szkoły na określonym obszarze geograficznym.Członkostwo w grupie – takiej jak miejsce kultu, szkoła, związek zawodowy lub stowarzyszenie właścicieli domów, może kwalifikować Cię do dołączenia.Czego potrzebuję, aby dołączyć do unii kredytowej?Około 5 do 25 dolarów, co jest generalnie kosztem zakupu jednej akcji o wartości nominalnej w unii kredytowej w celu założenia konta członkowskiego. Niektóre spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą również pobierać symboliczną opłatę za otwarcie rachunku.

  Załóż spółkę kredytowąCzy myślisz o założeniu federalnej unii kredytowej, która pomogłaby Tobie i innym osobom, w których pracujesz lub którzy są członkami stowarzyszenia lub Twojej społeczności? o tym, jak rozpocząć proces czarterowania nowej federalnej unii kredytowej.

  Przewodnik NCUA dotyczący stosowania Karty Federalnej Unii Kredytowej (otwiera nowe okno) zawiera wskazówki dotyczące ubiegania się o Kartę Federalnej Unii Kredytowej. Pięć części przewodnika zawiera wskazówki krok po kroku i przykłady, które pomogą zaproponowanej grupie federalnej unii kredytowej (PFCU) pomyślnie przejść ten proces.

  Część 1, prace wstępne, kroki od 1 do 3Ta część zawiera informacje, które należy zbadać przed rozpoczęciem procesu czarteru. Obejmuje również ustalenie nazwy i zakresu członkostwa Twojej PFCU.

  Najbardziej efektywnym sposobem pomyślnego manewrowania przez proces czarteru jest ukończenie części od 1 do 3 w podanej kolejności. NCUA przeanalizuje każdy z przesłanych przez Ciebie kroków i przekaże informację zwrotną, kiedy należy przejść do następnej części. Każdy krok w części można przesłać po zakończeniu.

  Część 2, Wsparcie i lokalizacja, kroki od 4 do 7Ta część obejmuje:

  • identyfikacja abonentów;
  • zabezpieczenie finansowania kosztów rozruchu i eksploatacji;identyfikacja lokalizacji; iwypełnienie ankiety na temat potencjalnego obszaru członkostwa.Część 3, Składanie paczki, kroki od 8 do 15Ta część obejmuje plany operacyjne i finansowe PFCU. Obejmuje:

   • znalezienie mentora;
   • identyfikacja urzędników i personelu;opracowanie szczegółowego i realistycznego planu biznesowego i marketingowego;wypełnianie formularzy czarterowych NCUA; iopracowywanie regulaminów, polityk i procedur.Część 4, działanie NCUA, kroki 16 i 17W tej części omówiono działania NCUA po stwierdzeniu, że pomyślnie wykonałeś wszystkie kroki od 1 do 15 i spełniłeś wymagania niezbędne do zatwierdzenia statutu.

    Część 5, ZałącznikiDo Przewodnika jest 13 załączników, od A do M. Załącznik A to lista kontrolna podsumowująca wymagania dotyczące dokumentacji dla kroków od 1 do 15. Pozostałe załączniki to przykłady, szablony, materiały źródłowe, linki itp.

    Masz pytania dotyczące czarteru?Jeśli po zapoznaniu się z tym przewodnikiem masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub zadzwoń pod numer 703-518-1150. Przedstawiciel z Wydziału Dostępu Konsumenckiego NCUA może omówić z Państwem bardziej szczegółowo proces krok po kroku i odpowiedzieć na pytania dotyczące konkretnej proponowanej federalnej unii kredytowej. Ponadto, jeśli Twoja grupa się kwalifikuje, pracownicy NCUA mogą udzielić wskazówek i pomóc w przygotowaniu nowego wniosku o statut unii kredytowej.

    Pole członkostwa w Credit UnionCzłonkostwo w unii kredytowej to wspólna więź między jej członkami. Dziedzina przynależności do unii kredytowej jest częścią jej oficjalnego statutu i stanowi prawną definicję tego, kto może przystąpić do unii kredytowej. Wspólną więzią może być Twój pracodawca, rodzina, położenie geograficzne lub przynależność do grupy.

    Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ubezpieczone federalnie a prywatnieSpółdzielcze kasy pożyczkowe czarterowane przez federację są regulowane przez NCUA i ubezpieczone przez Fundusz Ubezpieczeń Akcji National Credit Union, który ma pełne zaufanie i wiarygodność rządu Stanów Zjednoczonych. Utworzona przez Kongres w 1970 r. W celu ubezpieczenia rachunków udziałowych członków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ubezpieczonych federalnie, NCUSIF jest podobna do ubezpieczenia depozytów FDIC (otwiera nowe okno).

    Należy zauważyć, że niektóre depozyty w spółdzielczych spółdzielczych kasach kredytowych są ubezpieczone przez prywatnych ubezpieczycieli. Ci prywatni ubezpieczyciele zapewniają ubezpieczenie udziałów niefederalnych w depozytach, które nie są poparte pełną wiarą i kredytem rządu Stanów Zjednoczonych.

    Aby ustalić, czy Twoja kasa jest ubezpieczona federalnie, skorzystaj z NCUA Research a Credit Union (otwiera nowe okno).

    Skąd wiesz, czy Twoja kasa kredytowa jest ubezpieczona na szczeblu federalnym? Wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które są ubezpieczone przez federalne kasy oszczędnościowo-kredytowe, muszą w widocznym miejscu umieścić oficjalny znak ubezpieczeniowy NCUA w każdej kasie oraz w miejscu, w którym depozyty ubezpieczonych są zwykle przyjmowane w ich głównym miejscu prowadzenia działalności i we wszystkich oddziałach. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są również zobowiązane do umieszczenia oficjalnego znaku na swojej stronie internetowej, jeśli taka istnieje, na której akceptują wpłaty lub otwierają konta.

    Wszystkie federalne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą być ubezpieczone przez NCUA i żadna z nich nie może wypowiedzieć swojego ubezpieczenia federalnego bez uprzedniego powiadomienia swoich członków.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy